Home

Bigregister

Wilt u weten of een zorgverlener de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen? Dit kunt u opzoeken in het BIG-register. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Iedereen kan het register raadplegen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing. Daarnaast verzorgt het BIG-register de erkenning van buitenlandse diploma's For some professions registration in the BIG register is required. Often the diploma must be recognised first. So now what? It depends on the situation, such as the country where you obtained the diploma. Use the advice wizard, then you know exactly what steps you have to take. If you want to work with patients you must speak good Dutch

Taakomschrijving BIG-register. Het BIG-register geeft aan wat de bevoegdheid is van een zorgverlener. Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, orthopedagogen-generalist, physician assistants, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen zich registreren in het BIG-register Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register, waarin het basisberoep is opgenomen van personen die werkzaam zijn in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het BIG-register raadplegen. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het.

BIG-register inzien Wetten en regelingen Rijksoverheid

 1. The BIG-register is maintained by CIBG on behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport. Anyone can consult the BIG-register. CIBG also issues declarations of professional competence and takes care of the recognition of foreign diplomas
 2. BIG-register
 3. Een ogenblik geduld... U wordt doorgestuurd.
 4. Bij een aantal beroepen in de zorg moet u zich registreren in het BIG-register. Maar wat is dit BIG-register precies? Moet u zich ook registreren? En hoe zit het eigenlijk met herregistratie? Bekijk snel de antwoorden op uw vragen op deze pagina
 5. Een BIG-registratie maakt duidelijk wat een zorgverlener mag en kan. Kijk hier waarom en hoe u zich moet inschrijven in het BIG-register
 6. Alle verpleegkundigen die in het BIG register staan en voor 2009 hun diploma hebben gehaald, hebben een brief gekregen met een oproep om te herregistreren. Je kan zelf controleren of je in het Register staat. (check het op www.bigregister.nl
 7. BIG-register. In de psychologische gezondheidszorg zijn drie beroepen wettelijk verankerd: de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is er één psychotherapeutisch beroep: de psychotherapeut. Deze vier beroepen samen zijn geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

 1. Het BIG-register heeft beperkt inzage in het opleidingsregister van de RGS en controleert nadat uw aanvraag is ontvangen, uw inschrijving als aios bij de RGS. Meer informatie. Let op: Uitzonderingen gelden voor de opleiding tot Arts Beleid en Advies KNMG en bij een werkonderbreking van twee jaar of langer
 2. In het BIG-register staat jouw uiterste herregistratiedatum (UHD) aangegeven. Voor deze datum is verstreken, moet jouw registratie zijn verlengd. Doe je dit niet op tijd, dan komt jouw BIG-registratie te vervallen en moet je je dus opnieuw registreren
 3. Het BIG-register staat onder toezicht van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op de website www.bigregister.nl is het mogelijk te zoeken naar een zorgverlener op naam, geslacht, beroep en specialisme
 4. Periodieke registratie BIG-register. Op 1 januari 2012 is de regeling voor periodieke registratie Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) ingevoerd. Dit betekent dat apothekers die ingeschreven zijn in het BIG-register zich eens per 5 jaar opnieuw moeten inschrijven in het BIG-register (herregistreren). Lees verde
 5. Vanaf 1 april 2019 is het verplicht om het BIG nummer te vermelden. Wat kunt u hier als zorg zoekende nu precies mee. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener

BIG-register Contact Rijksoverheid

Om je opnieuw te laten registreren in het BIG-register, geldt een werkervaringseis: je moet in een periode van vijf jaar minimaal 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn geweest. Voldoe je niet aan deze eis, bijvoorbeeld omdat je een tijdje niet of minder hebt gewerkt? Dan moet je een landelijk examen afleggen om je kennis aan te tonen BIG-register Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren BIG-register . BIG. Gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers, artsen, fysiotherapeuten, physician assistant, tandartsen en verloskundigen kunnen zich registreren in het BIG-register.. Het BIG-register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het BIG-register verstrekt geen bewijzen of verklaringen dat men niet is uitgeschreven wegens slecht gedrag. Een doorgehaalde inschrijving is niet meer zichtbaar. Er kan dus niet worden opgezocht of iemand ooit wel in het register ingeschreven heeft gestaan, tenzij de doorhaling is gedaan op last van een (tucht)rechterlijke uitspraak

BIG-register Mensen met een verpleegkundig beroep moeten eens in de 5 jaar laten zien dat hun kennis en vaardigheden nog op een minimaal vereist niveau zijn. Het BIG-register registreert dat. Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener Het BIG-register biedt informatie over de status van geregistreerde zorgverleners. Zo is te zien of een zorgverlener is doorgehaald in het register. Ook is een zwarte lijst opgenomen. Daarnaast staat vermeld of een zorgverlener die in Nederland werkt door een rechter in het buitenland beperkingen opgelegd heeft gekregen Het BIG-register Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. (bron: www.bigregister.nl

BIG-register 1 BIG-register 1.1 Aanleiding Het BIG-register is een belangrijk instrument in de uitvoering van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), die op 1 december 1997 van kracht is geworden. Deze wet 2. 4 Je kunt het register raadplegen via de website van het BIG-register, maar ook via telefoon of e-mail. De medewerkers helpen je dan bij het zoeken in het BIG-register. Telefonisch via de BIG-informatielijn 0900-8998225 of per e-mail: info@bigregister.nl Het BIG-register. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent Alle verpleegkundigen die in het BIG register staan en voor 2009 hun diploma hebben gehaald, hebben een brief gekregen met een oproep om te herregistreren. Je kan zelf controleren of je in het Register staat. (check het op www.bigregister.nl

BIG-register - Wikipedi

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) vormt het wettelijk kader voor de regeling van beroepen in de gezondheidszorg BIG-register Je bent uitsluitend bevoegd om als verpleegkundige, verloskundige, psychotherapeut, of fysiotherapeut enz., je beroep uit te oefenen, indien je alszodanig ingeschreven bent in het BIG-register. Ben je niet (meer) geregistreerd, dan ben je niet bevoegd en mag je ook niet langer de beroepstitel voeren. Herregistratie verplich Zowel het BIG-register als het Kwaliteitsregister is erop gericht om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen. College Kwaliteitsregister Het Kwaliteitsregister V&V heeft een onafhankelijk College, dat besluit over het beleid en de regels over registratie en herregistratie, accreditatie van scholing, kwaliteitsborging, harmonisatie, openbaarheid, inzage etc. Lees meer over het College.

About the BIG-register BIG-register

Van der Kuil beweert onterecht uit het BIG-register van fysiotherapeuten te zijn verwijderd. Hij - net 70 geworden - meent volledig aan alle eisen en criteria te voldoen voor (her)registratie. Hij beweert een procedure te hebben aangespannen tegen de CIBG-beslissing. 'Ik blijf intussen mijn BIG-nummer aanhouden', laat hij weten Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden BIG-register Wikipedia. de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Contact. Postbus 19121, 2500 CC Den Haag . Oude Middenweg 55, 2491 AC Den Haag. Het BIG-register is een Nederlandse databank waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. Het gaat om artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, technisch geneeskundigen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.. Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. Ga naar BIG-register

Wat is het BIG-register? In feite is dit een overzicht opgesteld door de overheid met alle zorgverleners die bevoegd zijn een bepaald beroep (met een wettelijk beschermde titel) in de zorg actief uit te oefenen, zoals apothekers, artsen en fysiotherapeuten Goede zorg vraagt passie voor het vak, maar ook deskundigheid en professionaliteit. Het Kwaliteitsregister V&V is een hulpmiddel waarmee je activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen kunt vastleggen in een persoonlijk portfolio

BIG-register Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Verpleegkundigen die op dit moment in het Kwaliteitsregister V&V staan ingeschreven, moeten over een periode van 5 jaar tijd 184 punten halen. Daarvan moeten 80 punten geaccrediteerd zijn*, dat wil zeggen: verdiend door bijscholingen die door een speciale Accreditatiecommissie zijn goedgekeurd. De. Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Uiteraard zijn alle huisartsen van onze praktijk geregistreerd in het BIG-register This can also happen if you commit a serious offence outside your profession or if you do other work, but remain registered in the BIG register. Foreign diploma. If you have a foreign diploma and you would like to work as a care provider in the Netherlands, you can have your diploma recognised through BIG register.

Bisbee's - Bisbees

BIG-register

Zoeken op naam en plaats. U krijgt de resultaten (0 of meer) te zien in een lijst. Klik op de naam voor meer details BIG-register API implementeren. Of je nu eenmalig de BIG-registraties uit een bestand wilt controleren of deze periodiek wilt controleren middels een API-koppeling, het kan allemaal met de BIG-register API. Wij hebben ruime ervaring met de datasets van het BIG-register en kunnen je adviseren over de mogelijkheden voor jouw organisatie om met slimme technieken ervoor te zorgen dat jouw. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Het BIG-register wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ReCon London | FTF News

In het diplomaregister van DUO staan diplomagegevens van de meeste, door het ministerie van OCW erkende Nederlandse opleidingen. Download een gratis digitaal uittreksel of vraag een papieren uittreksel van uw diploma aan als uw werkgever of school om bewijs van uw diploma vraagt BIG-register. Op grond van de Wet BIG kunnen zorgverleners maatregelen opgelegd krijgen. Iedereen kan via zoeken in het BIG-register zien aan welke zorgverleners een tuchtmaatregel is opgelegd. De IGZ of een rechterlijke instantie kan aan zorgverleners maatregelen opleggen die gevolgen hebben voor de inschrijving van de zorgverlener Het BIG-register maakt dit ondermeer via dit overzicht openbaar. « Cooijmans ex RvB Ommelander Ziekenhuis groep kreeg 370.000 e. VUMC betaalde vertrokken bestuurder W.Stalman 481.000 euro Het huidige BIG-register is toe aan verandering. Niet de beroepen, maar de bekwaamheden van zorgverleners moeten het uitgangspunt zijn. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) donderdag in een advies dat pleit voor een 'herbezinning' op de wijze waarop zorgberoepen worden gereguleerd Het register wordt beheerd en bijgehouden door de NFU. Vragen over de vermelding in het BROK®-register? Neem contact op met het examenbureau EMWO, info@emwo.nl. Voor het GCP-WMO-register, kun je ook terecht bij EMWO

Een ogenblik geduld U wordt doorgestuurd - BIG-register

RIBIZ voert het BIG-register en handelt aanvragen voor erkenning van buitenlandse diploma's af. Iedereen, van werkgever tot zorgconsument, kan bij RIBIZ het BIG-register raadplegen. Zorgverleners kunnen zich via deze site aanmelden Wanneer u niet voldoet aan de werkervaringseis en u wilt toch een herregistratie in het BIG-register, dan moet u aantonen dat u beschikt over de vier kerncompetenties van het domein verloskunde. Dit gebeurt door middel van een startassessment. Deze kunt u bij ons afnemen

BIG-register. Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Ook erkent het BIG-register diploma's van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland willen werken Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van verschillende zorgverleners, onder wie tandartsen en tandartsspecialisten. In totaal staan er in het BIG-register meer dan 335.000 zorgverleners geregistreerd. Het BIG-register wordt gevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bigregister.nl Het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag U kunt bij ons ook terecht voor het erkennen van uw buitenlandse diplom Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. Word jij eruit gepikt, dan moet je zogenaamde bewijsstukken opsturen. 'De meeste verpleegkundigen werken in loondienst. Zij kunnen dan het beste een originele werkgeversverklaring als bewijsstuk indienen niet ouder dan drie maanden',.

Je kunt als zorgpartij vrij zoeken in het publieke gedeelte van het AGB-register. De persoonsgegevens (geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de zorgverlener zijn niet zichtbaar

BIG-register: alles wat u moet weten NCOI Opleidingen en

Word abonnee. Om een UZI-pas aan te vragen en in gebruik te kunnen nemen, moet u abonnee zijn. Bent u nog geen abonnee? Registreer u dan vandaag nog om een pas te kunnen aanvragen AGB-code aanvragen. Ben je zorgaanbieder, dan heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen declareren. Deze registratie helpt je niet alleen bij het declareren, maar bij allerlei processen in de zorg Herregistratie in het BIG-register is, volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), verplicht voor een 10-tal beroepen in de Gezondheidszorg.Dit geldt ook voor het beroep van fysiotherapeut. Deze beroepsgroepen moeten elke vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn

U bevindt zich hier: acceptatie.zoeken.bigregister.nl. Website niet beschikbaar. Deze website is niet openbaar beschikbaar. Neem bij vragen contact op met het CIBG:. Het BIG-register registreert artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen in de bijbehorende registers. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen Bekijk het BIG-register. Alle Regionale Opleidingscentra (ROC's) en hogescholen met een licentie voor de opleiding tot verpleegkundige mogen een onderwijsprogramma aanbieden. Verpleegkundigen die zich willen laten scholen, moeten zichzelf aanmelden bij een ROC (voor niveau 4) of een hogeschool (voor niveau 5)

Goodbye Netflix and Hello Amazon Prime

BIG-register De leden van de Nvvh zijn ingeschreven in het BIG register, op enkele uitzonderingen na. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en. Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. Word jij eruit gepikt, dan moet je zogenaamde bewijsstukken opsturen. 'De meeste verpleegkundigen werken in loondienst. Zij kunnen dan het beste een originele werkgeversverklaring als bewijsstuk indienen niet ouder dan drie maanden',. Ik geef les aan deelnemers die zich voorbereiden voor de BIG-herregistratie. In deze compacte cursus bereiden de deelnemers zich optimaal voor op het examen voor de herregistratie in het BIG-register. Op internet lees ik veel vragen en onduidelijkheden over de herregistratie. In dit blog geef ik antwoord op een aantal vragen. 1. Waarvoor is het BIG-register? Doo

Inschrijven in het BIG-register Ondernemersplein - KV

Het BIG-register is voor iedereen raadpleegbaar. Het BIG-register verzorgt daarnaast ook de erkenning van buitenlandse diploma's. www.BIGregister.nl. Op www.BIGregister.nl kun je opzoeken of jouw zorgverlener in het BIG-register staat. Deze website leent zich ook om je als zorgverlener te registreren in 13 zorgberoepen Het Diergeneeskunderegister is verantwoordelijk voor de registratie van dierenartsen en paraveterinairen. Met deze registratie kan een diergeneeskundige zijn bevoegdheid aantonen BIG-register. Paula de Jong - BIG registratie PT pdf - 332 KB. Paula de Jong - BIG registratie KP & GZ pdf - 331.67 KB. Mellony van Hemert - BIG registratie PT pdf - 437.82 KB. Mellony van Hemert - BIG registratie GZ pdf - 437.5 KB. Luciano Zoon - BIG registratie Arts pdf - 349.8 KB Bent u van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan moet u controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. De inspectie is een van de bronnen die u kunt raadplegen

BIG - Herregistrati

In het BIG-register wordt in principe een beperkt aantal gegevens geregistreerd, zoals de naam van de beroepsoefenaar, adresgegevens en het jaar van voltooiing van de opleiding. Er worden geen gegevens verzameld over de werkzame status en/of werkzaamheden van de BIG-geregistreerden Een van de sprekers was Elke de Klerk (46), een activistische huisarts die zich al maandenlang kritisch uitlaat over de cornamaatregelen. De Klerk staat als arts in het BIG-register van zorgverleners, maar ze zegt zelf in interviews dat er nog een procedure loopt voor herregistratie. Momenteel is ze huisarts in België Bij jouw aanvraag voor herregistratie in het BIG-register kun je aangeven dat je in opleiding bent. Het feit dat je in opleiding bent, is voldoende voor een herregistratie in het BIG-register. Het CIBG heeft als uitvoerder van het BIG-register inzage in het opleidingsregister van de RGS 5 Oefenvragen BIG Herregistratie versie 18 juni 2018 Oefenvragen module 3: Het opstellen van een verpleegplan Vraag 1 Uit het anamnesegesprek blijkt dat een zorgvrager vaak angstig en neerslachtig is Naam: BIG register Inhoud: Erkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Type: Sectorregistraties Subtype: Erkenning personen Domein: Domein Gezondheid en zorg Organisaties.

Let op: Log altijd in met uw eigen inloggegevens, nooit met de inloggegevens van iemand anders Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidswerkers is geregistreerd. In België wordt een vergelijkbaar register bijgehouden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren

WILLEMSTAD - Artsen en verpleegkundigen op Curaçao moeten zich binnenkort laten registreren om erkend te worden. De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft budget vrijgemaakt voor een Curaçaose variant van het Nederlandse register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het wachten is nog op goedkeuring van de minister van Gezondheid WET BIG-register: Als je afgestudeerd bent als fysiotherapeut moet je jezelf inschrijven bij het WET BIG-register (Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Pas na inschrijving bij het BIG-register mag je de titel fysiotherapeut tot je nemen

BIG-register - NVGz

Het BIG-register benadert u overigens uiterlijk 6 maanden voor uw UHD met een verzoek tot herregistratie. Tip 2 - Kijk of u voldoet aan de werkervaringseis. Om herregistratie aan te vragen moet u voldoen aan de werkervaringseis. In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als tandarts werkzaam zijn Eisen herregistratie BIG-register aangescherpt De afgelopen jaren is een systeem van herregistratie ingevoerd voor tandartsen in het BIG-register. Momenteel kan aan de herregistratie-eisen voldaan worden door voldoende relevante werkervaring op te doen

Als basisarts moet je je elke vijf jaar laten herregisteren in het BIG-register. Die herregistratie is een instrument om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten te waarborgen. Ook kun je zo je beroepstitel blijven voeren. Voorwaarde voor de vijfjaarlijkse herregistratie: je moet voldoende werkervaring hebben 1 Herregistratie BIG-register Beoordelingskader algemeen deel, versie 2.2 Datum juli 2016 Goedkeuring Versie 2.2 van het algemeen deel is op 21 juli 2016 in de originele versie formeel ondertekend voor goedkeuring door C.G.A. van Schayik, plaatsvervangend directeur CIBG. Formele revisiehistorie De revisiehistorie start met versie 1.0 als eerste formeel goedgekeurde versie Een cursus BIG herregistratie voor verpleegkundigen volgen? Bekijk hier de opleidingsinformatie van het Regio College Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en biedt patiënten bescherming tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. In het BIG-register kunt u zien welk beroep een zorgverlener uitoefent. Via het BIG Register kunt u nagaan of een zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen. In het BIG Register kunt u de onderstaande [

De AGB-webzoeker. Je kunt als zorgpartij vrij zoeken in het publieke gedeelte uit het AGB-register. De persoonsgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de zorgverlener zijn niet zichtbaar Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Bent u in het BIG-register ingeschreven met een diploma, dan ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de datum van uw diploma. Anders is de datum 5 jaar na uw vakbekwaamheidsverklaring of [ Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen dee BIG-register: problemen met herregistratie en nieuwe inschrijvingen Medische beroepsbeoefenaars, waaronder artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en apothekers die in hun beroep in Nederland willen uitoefenen, moeten ingeschreven zijn in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, beter bekend als het BIG-register

BIG-register KNM

Wat betekent registratie in het BIG-register Met een BIG-registratie: Mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren. Mag u uw beroep zelfstandig uitoefenen. Mogen artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren. Valt u onder het tuchtrecht. Kunt u starten met een opleiding tot specialist Op de Nederlandse internetpagina van het zogeheten BIG-register wordt al doorverwezen naar vergelijkbare informatie uit Engeland, Noorwegen en Denemarken. De Telegraaf, 9 juli 2013 Een aantal zorgverleners is verplicht zich te registreren in het BIG-register Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van zorgverleners om de kwaliteit van de zorgverlening te borgen. Periodieke registratie (hierna: herregistratie) is een van de instrumenten die hierbij wordt ingezet. Door de herregistratieplicht moeten zorgverleners iedere vijf jaar aantonen dat zij nog steed

Het team van Praktijk voor tandheelkunde en implantologie

Het BIG register De Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg beschermt patiënten tegen ondeskundig handelen. Wet BIG De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) werd op 9 november 1993 zonder stemming door de eerste kamer aanvaard Op de website van het BIG-register kunt u zelf nagaan of iemand is geregistreerd in het BIG-register Psychotherapeut. Beroepscode voor psychotherapeuten 2018 ( beroepscode) Klachtreglement: Mochten er redenen voor een klacht zijn dan is het belangrijk om deze bij de psychotherapeut aan te kaarten BIG-register - Mijn BIG-register mijn.bigregister.nl. Dit is het e-mailadres dat bij het BIG-register bekend is. Weet u uw wachtwoord niet meer, vraag dan een nieuw wachtwoord aan. Lukt dit niet? Dan is uw actuele e-mailadres mogelijk nog niet bekend bij het BIG-register. Neem dan contact op met de BIG-informatielijn

Harhangi - Kliniek Lange VoorhouT

BIG-register, indien deze termijn niet gehaald wordt, volgt een tweede verzoek om binnen 6 weken de stukken in te sturen. Indien deze tweede termijn wederom niet behaald wordt dan zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Na ontvangst van d Per 1 januari 2019 wordt de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) opgenomen in het tijdelijk BIG-register dat wordt ingesteld voor het experimenteerberoep BMH. Voor experimenteerberoepen geldt dat ze: een wettelijk beschermde beroepstitel hebben; zich moeten registreren in het tijdelijk experimenteerregister; vallen onder het tuchtrecht; tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig. BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een BIG-registratie betekent dat u mag werken binnen het beroep waarvoor u bent geregistreerd. Ook mag u de bijbehorende beroepstitel voeren. Maar het is niet: eens ingeschreven, altijd ingeschreven; eens deskundig, altij Een huisarts uit Lelystad heeft wegens gesjoemel met declaraties en facturen de zwaarste maatregel opgelegd gekregen van het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle. Zijn inschrijving in het BIG-register.

Triggerpoint me-Xpert VVT: Wet BIG - ExpertCollegeDr
 • Leeuweriken.
 • Dagen van de week lied Schatkist.
 • Alleen naar Curaçao.
 • Bedrijfsauto Haarlem.
 • Hudson Borrel Zoetermeer.
 • Goedkope vloertegels woonkamer.
 • Krëfel Keukens Oostakker.
 • Batterij snellader.
 • Directe celdeling.
 • Mag een konijn melk.
 • Aanhanger Groningen.
 • Nissan Titan Cummins.
 • Cram co m.
 • Engelen liefdeslegging.
 • Feestdagen januari Nederland.
 • Fokveeveiling Osnabrück.
 • Keto muffins.
 • Volkswagen busje huren Twente.
 • Kermis Babbelbox.
 • Sefa samenvatting.
 • Al Hoceima live.
 • Seadoo motorblok.
 • Rug harsen Zwolle.
 • Diatonische mondharmonica kopen.
 • Bootcamp Lansingerland.
 • Zizzi legging.
 • Cervixslijm na miskraam.
 • Download Mac High Sierra installer.
 • Ramadan Suikerfeest 2019.
 • Aangifte politie opvragen.
 • Cruesli Sandra Bekkari.
 • Boter vervangen door banaan.
 • Volumeresuscitatie.
 • Diabetes bij kind symptomen.
 • Spotje vervangen badkamer.
 • Meralgia paresthetica behandeling.
 • Star Wars volgorde jaartal.
 • Capsule garderobe 2020.
 • Cmd art.
 • Red Cedar tuinhuis.
 • Mobilheim kaufen.