Home

Waterverbruik vlees

Watergebruik Voedingscentru

Waterverbruik in liters. Per eenheid. Rundvlees. 1.500. 100 gram. Nederlands rundvlees. 650. 100 gram. Varkensvlees. 600. 100 gram. Nederlandsvarkensvlees. 440. 100 gram. Kip. 340. 100 gram. Nederlandse kip. 180. 100 gram. Kaas. 510. 100 gram. Ei. 330. 100 gram. Boter. 290. 100 gram. Melk. 100. 100 gram. Slaolie. 50. 1 eetlepel. Olijfolie. 180. 1 eetlepel. Koffie. 225. 1 liter. Thee. 24. 1 liter. Chocolade. 1700. 100 gram. Walnoten. 90 Het maakt nogal uit waar het vlees wordt geproduceerd. Voor een kilo vlees van een Indiaas rund dat zijn leven uitsluitend op grassige vlaktes heeft doorgebracht, is meer dan 26.000 (!) liter water nodig. Maar dit gaat vrijwel uitsluitend over regenwater. Voor een in de intensieve veehouderij grootgebrachte koe in de VS is nog geen 4000 liter nodig De gemiddelde vlees -en zuiveleter verbruikt hiermee per dag ruim 5.500 liter water! En dat is dan alleen maar doordat je ervoor kiest om vlees en zuivel te eten. Het gemiddelde waterverbruik dat direct elke dag gebruikt wordt (voor douchen, drinken en koken) ligt rond de 121 liter 'Virtueel water' noemen onderzoekers dat. Bij vleeskoeien komt gemiddeld 99 procent van hun waterverbruik voort uit de productie van hun eten Vlees en vee combineert 2 obsessies van de lobby tegen de Nederlandse bevolking: CO2 en water: het idee dat je op rantsoen/de bonkaart zou moeten, Het waterverbruik van rundvlees van afgemolken melkkoeien is nihil als je het waterverbruik al hebt toegerekend aan het product melk

Het gemiddelde gezamenlijke waterverbruik per kilo vlees is 8600 liter. Dit berekenen we door de watervoetafdruk per vleessoort bij elkaar op te tellen, en te delen door drie. Gemiddeld consumeren we per persoon 159 gram vlees per dag Dan ziet u uw jaarlijkse waterverbruik terug op uw jaarafrekening, in kubieke meter (m³). 1 kubieke meter is 1.000 liter. Bekijk uw jaarafrekening op Mijn Waternet. Jaarafrekening bekijken. Wat doen we met al dat water? We gebruiken meer dan de helft van ons water om te douchen en om naar de wc te gaan In vlees mogen geen restanten ('residuen') van een medicijn voorkomen. Dieren die behandeld zijn met geneesmiddelen, gebruik van verdampingscondensors op koelmachines en door beperking van de spoelfrequentie en de spoelduur wordt het waterverbruik eveneens beperkt. Ingrijpend

Water besparen en vleesproductie Vegetariersbon

 1. Circa een kwart van het wereldwijde watergebruik gaat naar de productie van dierlijke producten. Volgens het World Resources Institute zijn veehouders verantwoordelijk voor 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied. De vee-industrie is de grootste veroorzaker van de vervuiling van rivieren en kustwateren met fosfaat en stikstof
 2. 3. 25-30% van de watervoetafdruk van de gemiddelde wereldburger heeft dus te maken met de consumptie van vlees en zuivel. In veel landen is dat percentage veel hoger; bijv. 40% van de watervoetafdruk van de gemiddelde Nederlander komt door vlees en zuivelconsumptie. 4
 3. Waterverbruik Landbouw is wereldwijd de grootste gebruiker van water. Het is verantwoordelijk voor 65% van al het zoetwatergebruik op de wereld. Een groot deel hiervan is bestemd voor de veeteelt. Bijvoorbeeld voor de teelt van de voedselgewassen
 4. Zo vereist de productie van een kilo rundvlees in totaal 15.000 liter. Een kilo varkensvlees kost 6000 liter water en voor een kilo kip hebben we het over 4300 liter

Varkensvlees kost per kilo veertig ligbaden (6000 liter) en kip vergt 29 baden (4300 liter). Voor de verbouw van een kilo peulvruchten is 4000 liter water nodig, voor een kilo sojabonen 2100 liter. Een koe heeft veel meer voer nodig om een kilo vlees te maken dan een kip of varken. En de teelt van al dat voer kost water Voor de productie van dierlijke producten, als vlees, is verreweg het meeste water nodig. Nu kan je denken drinken koeien dan zoveel water? Een koe drinkt gemiddeld 100 tot 150 liter per dag, slechts een klein onderdeel van het totale waterverbruik. Dieren hebben voer nodig en juist voor de productie van dit veevoer is water nodig Uitgaande van het gemiddelde waterverbruik voor de productie van vlees heeft ze zo'n 9 miljoen liter water uitgespaard. Dat is vergelijkbaar met 82.000 keer in bad gaan Door geen vlees meer te eten is het waterverbruik voor voeding te halveren. Ook een dieet met niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid vlees vermindert het waterverbruik. Dat concluderen Europese.

De water footprint van het menu neemt dan toe: van 130,3 liter bij een menu mét vlees naar 142,3 liter voor een evenwichtig menu zonder vlees. Waterverbruik Stichting Agrifacts concludeert dat True Food Price Coalition de vermindering van de vleesconsumptie met 20 procent overschat, de CO2 reductie met 40 procent en het landgebruik met 70 procent Minder vlees eten zet echt zoden aan de dijk, ook in gebieden waar waterschaarste heerst. Door minder vlees te eten, besparen consumenten inderdaad meer water, omdat aan dierlijke producten zo'n 40..

Vlees En Zuivel Zijn Waterverspilling - Veganrevolutie

 1. Bij het Belgische witblauw rundvlees ligt dit tussen de 20,3 en 21,9 kilogram CO 2 -eq per kilogram vlees. Ook het waterverbruik ligt in België, en in Europa in het algemeen, een stuk lager dan elders in de wereld. Vaak wordt het cijfer van 15.000 liter water per kilo rundvlees aangehaald, maar dit gaat om een wereldwijd gemiddelde
 2. der vlees eten. De landbouw levert 18 tot 20 procent van de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Verwacht wordt dat het waterverbruik door de industrie en huishoudens de komende jaren het hardst zal stijgen, met wel 300 tot 400 procent
 3. In landen als Niger en Bolivia, met een watervoetafdruk per capita van ±3.500 kubieke meter per jaar, is de reden voor dit hoge verbruik een zeer lage opbrengst per gebruikte watereenheid in de landbouw/veeteelt en in Bolivia tevens een hoge consumptie van rundvlees
 4. Voor reguliere vleesproducten ligt de carbon footprint per gegeten product tussen 6.2 kg CO2-eq (kip) en 22.1 kg CO2-eq (rund). Ook voor waterverbruik scoren alle vleesalternatieven beter dan reguliere vleesproducten in de vergelijkingen. Het grootste waterverbruik geldt voor hamburgers van rundvlees (430 liter per kg bereid product)
 5. zoetwatermilieu), waterverbruik en bodemuitputting. Er zijn 168 voedingsproducten geselecteerd, die naar inschatting samen zorgen voor 80% van de milieubelasting van de Nederlandse voedselconsumptie. De geselecteerde voedingsmiddelen zijn te groeperen in een aantal productgroepen: groente, fruit, brood, vlees, vis, zuivel e
 6. Waterbesparing - 7 maanden douchewater* Methodologie & Bronvermelding [1] Voor de berekening van de dagelijkse vleesconsumptie zijn we uit gegaan van onze belangrijkste doelgroepo: volwassen vleeseters die op dagelijkse basis vlees consumeren.Deze 200 gram vlees per persoon per dag ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 113 gram per persoon per dag, doordat in onze berekening de.
 7. Vooral het waterverbruik per kilogram vlees is van groot belang: dit bevat het totale volume aan water dat gebruikt wordt om een product te ontwikkelen. Vaak wordt gezegd dat 15.000 liter water nodig is per kilogram rundvlees. Deze cijfers zijn echter gebaseerd op de internationale gemiddelden:.

Bereken jouw waterverbruik. Via een online calculator bepaal je jouw eigen watervoetafdruk. Op de website www.waterfootprint.org vind je ook informatie over het waterverbruik per product en per land. Er zijn ook apps waarmee je je watervoetafdruk kunt berekenen Het waterverbruik in vlees- en visverwerkende bedrijven wordt o.a. bepaald door de verwerkte grondstoffen, de toegepaste processen en de producten. voorbeeld. Het waterverbruik in een bedrijf dat patés bereid ligt hoger in vergelijking het waterverbruik in een andere vestiging van dit bedrijf dat salami's produceert Sla is ruim drie keer zo slecht voor het milieu als bacon. Wie milieubewust wil leven, kan het eten van sommige gezonde groenten en fruit beter links laten liggen

NRC checkt: 'Een dag zonder rundvlees bespaart evenveel

Dit indirecte waterverbruik zit voornamelijk in de productie van voedsel, kleding en industriële producten. Maar wat is het indirecte waterverbruik dan 67% hiervan is voor de productie van agrarische goederen. Van deze 67% is 30,8% voor vlees en andere dierlijke producten. Dieren hebben veel voeding nodig dat soms ook nog speciaal voor hen. Als je écht je ecologische voetafdruk wil verminderen dan zul je, je raadt het al, toch echt minder vlees moeten gaan eten. Voor een kilo rundvlees is maar liefst 15.415 liter water nodig De water footprint van het menu neemt dan toe: van 130,3 liter bij een menu mét vlees naar 142,3 liter voor een evenwichtig menu zonder vlees. Waterverbruik Stichting Agrifacts concludeert dat True Food Price Coalition de vermindering van de vleesconsumptie met 20 procent overschat, de CO2 reductie met 40 procent en het landgebruik met 70 procent Ook het waterverbruik ligt in België, en in Europa in het algemeen, een stuk lager dan elders in de wereld. Vaak wordt het cijfer van 15.000 liter water per kilo rundvlees aangehaald, maar dit gaat om een wereldwijd gemiddelde. In China is bijvoorbeeld dubbel zoveel water nodig om vlees te produceren dan in België

Voedingscentrum liegt over waterverbruik rundvlees

Waterverbruik. Wat betreft waterverbruik is fruit na vlees de grootste belaster. Bij de overige vijf milieuaspecten veroorzaakt de productgroep zuivel en kaas de op een na grootste belasting van het milieu. Voor groente en fruit geldt dat de milieubelasting relatief laag is voor die gewassen die in Nederland in de vollegrond worden geteeld Leuke blog! Ik durf niet te zeggen hoeveel we gebruiken, ga het denk ik ook een keer uitzoeken. Wel zijn we er bewust mee bezig. Zo trekken we de wc niet altijd door 0:) voor de wc heb ik een wens dat we daar onze handen kunnen wassen en dat dat water vervolgens gebruikt kan worden om door te spoelen ( tijdje terug begonnen met uitzoeken hoe we dit kunnen maken maar niet verder actie ondernomen) 'Simpele oplossingen heb ik wel. De belangrijkste: eet minder vlees en minder andere dierlijke producten. Een Belg verbruikt gemiddeld 5.200 liter water per dag. Een kwart daarvan, dus 1.300 liter, gaat naar de productie van vlees. Eet je in de plaats plantaardige producten, dan verbruik je slechts 250 liter

Nudge - Wat is de impact van minder vlees eten

Zoetwatervoorraad slinkt door vleesproductie - Genoeg

uit dan bindt een plant die zelfde CO2 opnieuw en daar kan vlees weer van groeien. Ik blijf vlees eten omdat ik veel zwaar werk doe en omdat ik er van overtuigd ben door eigen onderzoek dat vlees eten helemaal niet slecht voor het milieu is, en omdat de planten van de vegetariërs groeien van de mest van de dieren die ik eet Een pleidooi: Waarom je juist wél vlees en vis moet eten Pexels. Een paar jaar geleden kreeg ik op een van mijn artikelen over evolutionaire geneeskunde en ons OER-dieet een ingezonden brief van een lezer die stellig beweerde dat we weer allemaal vegetarisch moeten gaan eten, omdat we evolutionair afstammen van de apen: en die zijn ook vegetarisch Mensen die vlees eten, beschouwen dierlijke producten als van hogere kwaliteit dan plantaardige producten. Vlees eten heeft ook te maken met status. Sommige mensen ontlenen er zelfs een deel van hun identiteit aan, ze vinden het stoer om grote stukken vlees te eten. Dat gaat terug naar de tijd dat vlees eten in direct verband stond met jagen Een afwijkend waterverbruik van varkens kan wijzen op een op komst zijnde ziekte-uitbraak of bijvoorbeeld een probleem met het klimaat. Het project 'Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij' van Connecting Agri & Food heeft duidelijk laten zien dat dit mogelijk is

Gemiddeld waterverbruik Waterne

Over de gehele levenscyclus van vlees en vleesalternatieven (grond tot mond) blijkt dat vleesalternatieven beter scoren dan reguliere vleesproducten op klimaatverandering, waterverbruik en landgebruik. Sommige vleesvervangers bevatten voor een deel dierlijke eiwitten Consumentenbond Onderzoek alternatieven voor vlees 5 • In absolute zin zijn de effecten van landconversie (LUC) van vleesvervangers lager dan die van reguliere vleesproducten. Ook voor waterverbruik scoren alle vleesalternatieven beter dan reguliere vleesproducten. • De productie en de consumentenfase (zoals bewaring en bereiding) drage Waterverbruik. Vaak is bij het verbouwen van gewassen regenwater alleen niet genoeg en is ook veel drinkwater nodig om de gewassen mee te irrigeren. Daarom is zowel het eten van vegetarische producten als vlees tot een zekere hoogte belastend voor het milieu. Voor de productie van vlees is echter veel meer water nodig

Het waterverbruik neemt bij overstappen van vlees naar een vegetarisch dieet volgens Blonk niet af, maar toe bij een week geen vlees eten, omdat met name noten relatief veel water nodig hebben. De milieu impact van 110 miljoen kg minder vleesconsumptie per jaar kan van bovenstaande cijfers worden afgeleid, zie tabel hieronder Voor elke kilo vlees is ontzettend veel water en voer nodig. Voor de productie van dit voer wordt soms tropisch oerwoud gekapt, met het verdwijnen van biodiversiteit als gevolg. Lees meer over de voordelen voor klimaat en milieu. 4. Vegetarisch eten wordt steeds lekkerder

Veganisten moeten niet zo moralistisch zijn, vindt deze

Alles over het slachtproces bij de productie van vlees

Waterverbruik vleesvee- en kalverhouderij. De Vlaamse vleesvee- en kalversector gebruikten in 2005 respectievelijk 7,6 % en 1,3 % (bron: Mira-T 2007 en NIS-gegevens) van het totale watergebruik in de Vlaamse land- en tuinbouwsector De impact van vlees op het milieu is dus enorm. Bij vleesproducten scoort kippenvlees nog het beste met slechts 3810 m³ per ton, iets meer dan eieren. Rijst en sojabonen liggen lager dan vlees maar wel een stuk hoger dan aardappelen met respectievelijk 2550 m³ en 2520 m³ waterverbruik per ton Dit onderzoek laat zien dat volgens het huidige voedingspatroon in Nederland vlees, zuivel en niet-alcoholische dranken het meest bijdragen aan de dagelijkse voedingsgerelateerde broeikasgassen. De consumptie van niet-alcoholische dranken, fruit en vlees zorgt voor het grootste (irrigatie)waterverbruik Het waterverbruik in vlees- en visverwerkende bedrijven wordt o.a. bepaald door de verwerkte grondstoffen, de toegepaste processen en de producten. voorbeeld. Het waterverbruik in een bedrijf dat patés bereid ligt hoger in vergelijking het waterverbruik in een andere vestiging van dit bedrijf dat salami's produceert

Waterverbruik veranderd door corona. Het waterverbruik is flink hoger uitgevallen in 2020. Een van de verrassende redenen: mannen gebruiken thuis het toilet, in plaats van een urinoir. Ook opvallend: tijdens coronapersconferenties en de toespraak van de koning is er een enorme dip in het waterverbruik te zien Belgen verbruiken gemiddeld 95 tot 100 liter water per inwoner per dag. Volgens de Belgische federatie voor de watersector (BELGAQUA) is dit huishoudelijke waterverbruik per inwoner op nationale schaal het laagste van Europa.We doen het dus goed, maar dat houdt ons niet tegen om het nog beter te doen en ons waterverbruik te blijven verminderen en dit kostbare goed te behouden Voor vlees is 100 keer zoveel water nodig als voor hetzelfde gewicht aan graan. Zo verbruikt een vleesetende westerling dagelijks 3.600 liter per dag. Een vegetariër een stuk minder: zo'n 2.300 liter water per dag. Als je deze lijn zou doortrekken en alle dierlijke producten meerekent, zal een veganist een nog lager waterverbruik hebben

Vlees en vervuiling - Vlees

De milieu-impact van vlees en andere dierlijke producten

Het waterverbruik in vleesverwerkende bedrijven hangt o.a. af van de verwerkte grondstoffen, de toegepaste processen en de producten. Zoals het geval voor alle voedingsbedrijven dienen ook vlees- en visverwerkende bedrijven te voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van kwaliteits- en hygiëne-eisen het waterverbruik van de veesector nog even duidelijk in beeld te brengen: 1 dag vlees eten staat gelijk aan het waterverbruik van 1 maand lang douchen!4 Des te begrijpelijker is het nu waarom dit onderwerp steeds vaker aan bod komt en des te hoger de urgentie is om de vleesconsumptie te verminderen. Toch zal menig vleeseter niet al te bli

Hoekstra: Gates onderschat watervoetafdruk vlees - Foodlo

 1. Vlees inwisselen voor een vegetarisch product; wil je duurzamer eten, dan lijkt het een logische keuze. Vleesvervangers worden dan ook steeds meer verkocht in Nederland: waar ze in 2017 80 miljoen euro aan omzet genereerden, was dit in 2018 ruim 97 miljoen euro
 2. Om het directe en indirecte waterverbruik bij de productie van verschillende producten te vergelijken, werd het begrip 'virtueel water' ontwikkeld. Dit begrip omvat bijvoorbeeld bij de productie van vlees niet alleen het directe drinkwater, maar ook het water dat nodig is voor de gehele voerproductie, meldt de Duitse website topagrar.com
 3. Merendeel waterverbruik voor vlees is 'groen' water. Het waterverbruik van 15.000 liter per kilo rundvlees is afkomstig van een veel geciteerd onderzoek op dit gebied, uitgevoerd door Universiteit Twente. Dit onderzoek stelt dat wereldwijd voor de productie van 1 ton rundvlees, gemiddeld 15.400 kuub water nodig is

Gevolgen van vlees op het milieu Dier en Natuur: Milie

Waterverbruik en de vleesindustrie. Niet alleen wordt er minder grond gebruikt wanneer we er massaal voor kiezen om minder vlees te eten, ook zouden we op water kunnen besparen. Want behalve voer hebben dieren ook water nodig om te drinken Naast het feit dat vliegtuigen en vlees slecht zijn voor het klimaat, kent de productie van vlees andere nadelen: het intensieve waterverbruik bijvoorbeeld. Professor watermanagement Kees van Leeuwen vertelde aan het AD dat het probleem van mondiale waterschaarste grotendeels opgelost kan worden als we minder vlees eten Vlees, en met name rood vlees, veroorzaakt hart- en vaatziekten en darmkanker. Vleesproductie zorgt voor veel broeikasgassen en waterverbruik. Ook meststoffen belasten het milieu De eerste editie van de Nationale Week Zonder Vlees is vandaag van start gegaan. Ben je als vegetariër goedkoper uit met boodschappen doen of zijn vleeseters spekkoper Betoog over vermindering vleesconsumptie voor het vak nederlands. Dit verslag is op 25 juni 2016 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door M. (4e klas vwo

Vleesliefhebber doet aanslag op zoetwater-voorraa

TopTip: eet minder vlees. Voor een stuk rundvlees van 100 gram is ongeveer 1.500 liter water nodig. Voor kip 430 liter per 100 gram. Let op de hoeveelheid kleren die je aanschaft. Voor de productie van een spijkerbroek is zo'n 6.000 tot 7.000 liter water nodig Collectief vlees laten staan. Maar hoe zit het dan met vleesvervangers, die zijn toch juist vaak van soja gemaakt? Klopt, maar daar hoeven wij ons niet al te veel zorgen om te maken. Slechts 6% van de verbouwde soja zit in producten zoals tofu, tempeh of andere vleesvervangers aldus de Soy Barometer 2014 Waterverbruik. Het verbouwen van al dat veevoer heeft ook een enorme impact op het gebruik van water. Circa 25% van het wereldwijde waterverbruik komt ten laste van de productie van dierlijke producten. een varken zet bijvoorbeeld maar 35% van zijn voedsel om in vlees De rest van het waterverbruik gaat onder meer naar het laten drinken van de dieren en het reinigen van stallen en slachthuizen. Opnieuw heeft vlees van herkauwers een hogere impact door de lagere voederconversies. [3] Dierlijke producten hebben in het algemeen een watervoetafdruk die veel hoger is dan plantaardige producten (Figuur 2.8)

Groeiende vlees-vraag. Omdat de bevolking groeit, neemt ook de vraag naar vlees toe. De FAO verwacht dan ook dat de wereldwijde consumptie van vlees per persoon in 2050 met 40 procent is toegenomen ten opzichte van 2010. Tegelijkertijd is er minder plek voor veeteelt omdat stedelijke gebieden zich ook uitbreiden. Ronduit een problematische. Het is de week zonder vlees. Een mooie reden om minder of geen vlees te eten. Niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar ook voor het milieu. Je zou er namelijk meer mee besparen dan alleen dierenlevens. Daarom zoekt Libelle uit wat minderen met vlees eten voor het milieu doet

Zoetwatervoorraad slinkt door vleesproductie - Genoe

Waterverbruik vlees en vega; Kinderen met luchtweginfecties knappen van vega voeding; Startersgids Melk en Plantaardige melk; Vegetariërsbond reageert op matig stuk Volkskrant over vegan kaas; Eerste hulp bij etiketten: stremsel; Aan Tafel Met Elle van Rijn: Jord Althuizen; Actueel: spelen met vuur; Actueel: de eerlijke vleesprij Stijging waterverbruik. Een praktisch voorbeeld van duurzaam waterverbruik kwam aan het licht toen er een explosieve stijging van het waterverbruik werd opgemerkt in de realtime data. Nadat de ondernemer een melding ontving, heeft hij direct de afdeling bezocht en bleek de waterleiding gebroken Waterverbruik voor vlees Veel dingen weten we al lang, alleen niemand trekt er zich iets van aan. Voor de productie van vlees is veel meer water nodig dan voor plantaardige producten. Dat blijkt uit de 'watervoetafdrukken' van dierlijke en plantaardige producten die onderzoekers van de Universiteit Twente hebben gemaakt vraag naar vlees het waterverbruik op. Het maken van één kilogram rundvlees kost bijvoorbeeld 15 duizend liter water en het maken van een spijkerbroek kost 8.000 liter water

De impact van een plantaardig voedingspatroon Natuur

Simpele oplossingen heb ik wel. De belangrijkste: eet minder vlees en minder andere dierlijke producten. Een Belg verbruikt gemiddeld 5.200 liter water per dag. Een kwart daarvan, dus 1.300 liter, gaat naar de productie van vlees. Eet je in de plaats plantaardige producten, dan verbruik je slechts 250 liter Daarbij valt direct op dat het consumeren van vlees veruit de belangrijkste component van waterverbruik is. Vlees is heel waterintensief, stelt Hoekstra. Volgens hem kost het maken van één kilo rundvlees al 15.400 liter water, vooral door het verbouwen van veevoer. Je bespaart 800 liter als je geen vlees eet op een dag, weet hij

De impact van een plantaardig voedingspatroon | Natuur

Het waterverbruik neemt dan zelfs toe in plaats van af. Voor de productie van verantwoorde vegetarische vleesvervanging is meer water nodig dan voor de productie van vlees. Volgens STAF heeft de coalitie de cijfers van het onderzoek dat bureau Blonk Consultants uitvoerde in opdracht van de Week Zonder Vlees verkeerd geïnterpreteerd Minder vlees eten is een goede manier om je persoonlijke voetafdruk te verkleinen. Maar hoe goed je bezig bent als je dierlijke producten laat staan, is voor de gemiddelde consument vaak niet helemaal duidelijk. De Veggie app meet het effect van jouw eetgedrag door de besparing op land- en water verbruik, dierenlevens en CO2 uitstoot te laten zien.

Want het waterverbruik in de vee industrie is gigantisch. Wij werden afgelopen week verrast door een artikel op Nu.nl waarin dit bevestigd wordt. Jammer dat in het artikel de impact van minder vlees eten niet toegelicht wordt 67% van het totale waterverbruik wordt gebruikt voor het produceren van agrarische producten (oftewel landbouwproducten). Daarvan is het allergrootste gedeelte (46%) nodig voor -rara-de productie van dierlijke producten. Dit zijn vlees, kaas, melk en andere dierlijke producten. Daar sta je dan, met je goede gedrag en die 3 minuten snel douchen

Minder vlees te eten* *Het waterverbruik in de vleesindustrie is gigantisch. Zo is voor de productie van 1 hamburger (100 gram rundvlees) maar liefst 1.500 liter water nodig(!). #31. Maak je eigen deodorant. Net zoals Shampoo, zeep, gel en andere cosmetische producten zitten de meeste deodorants ook in een wegwerp verpakking En de huidige productie van vleesvervangers is al veel en veel milieuvriendelijker dan de productie van echt vlees. Denk aan energieverbruik, waterverbruik, landverbruik

10. Minder waterverbruik. De productie van vlees kost veel meer water dan de productie van plantaardige voeding. Zo vereist de productie van één kilo rundvlees in totaal 15.000 liter water, één kilo varkensvlees 6.000 liter en één kilo kip 4.300 liter. De zoetwatervoorraad wordt steeds kleiner, en daarmee ook de hoeveelheid drinkwater Minder vlees eten heeft een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu! In dit artikel leg ik uit waarom en hoe je dit kunt aanpakken. klimaatverandering / CO2 broeikasgassen, landgebruik, verzuring, vermesting van zoet- en zout water, bodemdegradatie en waterverbruik. bron: 'Milieudruk van de schijf van vijf. Biologisch vlees is duurder doordat dieren langer leven en dus langer onderdak nodig hebben, meer ruimte hebben en biologisch voer krijgen. Vooral bij kip zijn er grote prijsverschillen tussen biologisch, scharrel en gangbaar vlees. Een andere reden voor het prijsverschil is puur van logistieke aard

Capaciteitsberekening vetafscheider

Indien er geen brijbak met watervoorziening wordt toegepast, zullen de drinkplekken elders gesitueerd moeten worden. Dit kan d.m.v. rvs waterbakjes of nippels. In de aanvoerleiding naar de afdeling plaatsen we doorgaans een additievenbord. Hier kan men naar wens vloeistoffen aan het water toevoegen. Tevens kunnen we per afdeling een watermeter plaatsen welke het waterverbruik per [ Cijfers - CBS Cijfer

Door vlees een week lang te laten staan, valt een hoop milieuwinst te boeken. De cijfers van stichting Nationale Week Zonder Vlees liegen er niet om. Of toch wel? Een pop-upstore op Utrecht Centraal, een eigen magazine en twee dagen op rij trending op Twitter. Het kan je nauwelijks ontgaan zijn: het is de Nationale Week Zonder Vlees (NWZV) snijafvallen vlees wegen . PPE/NEPLUVI: Bijlagen bij Hygiënecode pluimveeslachterijen en -uitsnijderijen, versie 28 5september 2012 - van 75 - BIJLAGE 3: Het opstellen van processchema's (bron: handboek HACCP voor de vleessector, copyright PVE-TNO 1995) Inleidin De voornaamste reden voor hoger waterverbruik in sommige gebieden van Nederland tijdens periodes van droogte, Naast alle waterbesparing thuis kun je daarom het beste minder, anders, of helemaal geen vlees eten. Vlees is namelijk de grootste waterslurper. Om een vleeskoe drie jaar te voederen is 3 miljoen liter water nodig Maar om vlees te kunnen produceren, wordt er enorm veel water verbruikt. Zo verbruikt de productie van een kilo rundvlees in totaal 15.000 liter water, een kilo varkensvlees 6.000 liter en een kilo kip 4.300 liter Elke dag vlees eten, is in een wereld die ten onder gaat aan milieuvervuiling niet meer van deze tijd. Door een week geen vlees te eten is jouw CO² voetafdruk op deze wereld significant lager. Je bespaart niet alleen op de uitstoot van broeikasgassen, maar ook op het watergebruik en natuurlijk de dieren zelf. Tegelijk zegt in mij mijn Lees meer Besparingen van geen vlees ete

18 november 2015 3 februari 2017 Geeskelien van der Veen Tagged Cowspiracy, Herbivoor, Vegan, Veganistisch, Vlees, Voetafdruk, Waterverbruik, Zuivel Mijn voetafdruk, de uitdagin Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben een ranglijst opgesteld van de transparantie in het watergebruik van de 75 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. De lijst wordt aangevoerd door Heineken. Een soortgelijke ranking bestond nog niet. Waterprofessor Arjen Hoekstra signaleert da Wanneer je een maand lang geen vlees eet, bespaar je volgens de Veggie challenge zo'n 56 vierkante meter landbouwgrond, 1,5 dier, 20 kilo CO2 en 45.636(!) liter water. Je leest het goed, vooral de gigantische hoeveelheid water is shockerend. Omgerekend zou je dus per dag ruim 1500 liter water besparen door geen vlees te eten

Vlees is niet hetzelfde als verwerkt vlees, bijvoorbeeld in de vorm van worst. Wanneer de kwaliteit en de bereidingswijze in acht genomen worden, is vlees een gezond levensmiddel. Het zou ook uit het oogpunt van dierenwelzijn zinvol zijn als de consument bereid zou zijn een hogere prijs te betalen voor goed vlees dat afkomstig is van een op de soort afgestemde veehouderij Ik keek gister naar Zondag met Lubach en daar zat een item in over vlees. De oproep werd gedaan om iets minder vlees te gaan eten, want klaarblijkelijk maakt dit al een groot verschil. De productie van vlees is namelijk vreselijk vervuilend. Er is bijvoorbeeld 3000 liter water nodig om één biefstukje op je bor

Mag je echt langer douchen als je geen vlees eet?Dag 4: Verbeter je impact in 2020 – Eten & drinken – ThinkPvdA niet toe aan vleestaks - BoerderijWater besparen – Blijven Bloeien

Waterverbruik. Hier heb ik een paar voorbeelden om water te besparen. 1. Je kan heel wat water besparen door bijvoorbeeld 1 dag in de week geen vlees te eten. 2. Natuurlijk minder lang te douchen. Een douche verbruikt namelijk 6.9Liter per minuut. 3. Neem een douche in plaats van een bad. 4 De conclusie die vaak hieruit getrokken wordt is echter niet zo handig, want de impact van zowel vleesconsumptie als douchen gaat verder dan waterverbruik. Bovendien, lijkt het onlogisch om de keuze te maken om minder vlees te eten zodat je langer kan douchen Meer dan 90 procent van de soja die we eten, zit 'verborgen' in vlees, eieren en zuivel. Voor 100 gram kaas is bijvoorbeeld 25 gram soja nodig, voor een hamburger van 100 gram zo'n 46 gram. Doordat we steeds meer vlees eten, is de sojaproductie de afgelopen 50 jaar vertienvoudigd. De soja die we in Nederland gebruiken, komt vooral uit Zuid.

 • Maria Tailor afkomst.
 • Neuslijst dakgoot.
 • Schijf van Vijf poster.
 • Streetfighter Magazine.
 • PhotoGrid online.
 • Baby jurkjes maat 50.
 • Egretta garzetta nigripes.
 • Birkenstock Ramses heren.
 • Porsche Panamera 2020.
 • Spaanse cheque innen.
 • Opbeetplaat CM.
 • Blauwe Ekster Nederland.
 • Zooey Deschanel sister.
 • MAC Highlighter Soft and Gentle.
 • L9WEN06CB.
 • Olympia USC.
 • Provinciale Staten Flevoland.
 • Avogadro number.
 • Quetiapine 50 mg Retardtabletten.
 • Jamie Oliver Lemon Pie.
 • Indochina landen.
 • Laminaat kit op kleur Karwei.
 • Abandonware Zoo Tycoon 2.
 • Oorlogsfilm 2016.
 • Remy Bonjasky lengte.
 • Filgotinib Galapagos Gilead.
 • Oefeningen met elastiek billen.
 • Disneyland Parijs oudejaarsavond.
 • Onderwijsassistent speciaal onderwijs salaris.
 • Wat zijn Hanzesteden Wikikids.
 • Viburnum tinus giftig.
 • Elfje gedicht werkblad.
 • Volvo F10 te koop.
 • Kamera Express ontwikkelen.
 • AFD France.
 • Deva cassel.
 • MDF plaat ophangen.
 • Haio betekenis.
 • Rating bank de kremer.
 • Ginnifer Goodwin films.
 • 18 spelletjes games.