Home

Uittreksel geboorteregister

Uittreksel burgerlijke stand. Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. De volgende personen kunnen een uittreksel aanvragen: uzelf; een gemachtigde; andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam). Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit. Geef daarom aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft

Vermeld in uw brief dat u een geboorteakte of internationaal uittreksel van uw geboorteakte wilt aanvragen. Vermeld uw persoonsgegevens, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Onderteken uw brief. Stuur een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee. U krijgt de akte of het uittreksel samen met de rekening thuis gestuurd. Stuur uw brief naar Geboorte-, huwelijks- en andere akten, uittreksel Basisregistratie Personen, Verklaring omtrent gedrag

Uittreksel geboorteregister Amsterdam van Jo van Gogh

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent. Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand kan digitaal, met of zonder DigiD, aangevraagd worden Een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. U kunt bijvoorbeeld een uittreksel van het geboorteregister krijgen bij de gemeente waar u geboren bent Uittreksel uit het geboorteregister. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, in het buitenland bent geboren en dit hebt laten registreren bij de gemeente Den Haag, dan vraag je het uittreksel uit het geboorteregister aan bij de gemeente Den Haag. Echtscheidingsakte. Het uittreksel echtscheidingsakte vraag je aan in de gemeente waar je bent getrouwd

Waar kan ik een afschrift of uittreksel van de burgerlijke

Waar vraag ik een uittreksel uit het bevolkingsregister

U kunt een uittreksel opvragen van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. Op het document staan de persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente. Zoals uw adres. Instanties kunnen u soms om een uittreksel vragen. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een cursus De volgende uittreksels kunt u online aanvragen: Standaarduittreksel BRP; Uittreksel BRP bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) Uittreksel voor het buitenland in het Nederlands, Frans, Duits en Engels: Uittreksel BRP internationaal (NL/FR/DU/EN) Uittreksel voor het buitenland in het Nederlands, Spaans, Italiaans en Turks: Uittreksel BRP internationaal (NL/SP/IT/TR Het uittreksel uit het geboorteregister kunt u alleen hier aanvragen als u: in de gemeente Haaren geboren bent; in een van de voormalige gemeenten Esch of Helvoirt geboren bent; in Biezenmortel geboren bent na 1 januari 1997 (bent u vóór 1 januari 1997 geboren in Biezenmortel, dan kunt u het uittreksel aanvragen bij de gemeente Tilburg Uittreksel burgerlijke stand Soms moet u met een document laten zien waar u bijvoorbeeld bent geboren of getrouwd. Hiervoor heeft u een uittreksel burgerlijke stand nodig. In een uittreksel burgerlijke stand kunnen gegevens staan over geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap,.

Geboorteakte Rotterdam

Uit het uittreksel mag de afstamming van de persoon op wie het uittreksel betrekking heeft niet blijken. Een volledig afschrift mag aangevraagd worden door iemand met een gerechtvaardigd belang. Dat is vaak directe familie, maar kan ook een erfgenaam zijn, iemand die gemachtigd is, iemand die het nodig heeft om een gerechtelijke procedure te starten, een verzekeringsmaatschappij of een andere. Uittreksel persoonsgegevens. Heb je een bewijs nodig dat je staat ingeschreven in onze gemeente? Vraag dan een uittreksel van persoonsgegevens aan. Op een uittreksel basisregistratie (BRP) staan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. Heb je meer gegevens nodig? Geef dit dan aan bij de aanvraag Het uittreksel geeft informatie over iemands geboorte, trouwen, scheiding of overlijden. U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar dat is gebeurd. Behalve bij een scheiding: dan vraagt u het uittreksel aan in de gemeente waar u bent getrouwd. Bij de gemeente Ede kunt u het uittreksel digitaal aanvragen via DigiD Soorten akten en uittreksels Uittreksel BRP. Een uittreksel uit de BRP is een bewijs dat u bent ingeschreven bij de gemeente. Uw naam, adres en woonplaats staan er op. Moeten er ook andere gegevens op staan, zoals burgerlijke staat, datum van vestiging in de gemeente of uw adreshistorie, geef dit dan aan bij uw bestelling Een akte is een bewijs van een belangrijke, officiële gebeurtenis in uw leven. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt een afschrift (kopie van de akte) bestellen. Op internet vindt u diverse aanbieders om online uw akte van geboorte aan te vragen. Wij adviseren u hier geen gebruik van te maken, omdat is gebleken dat de kosten vaak veel hoger zijn en.

Akten, uittreksels en verklaringen - Gemeente Amsterda

Een internationaal uittreksel uit het geboorteregister is er in meerdere talen, namelijk Nederlands, Engels, Frans, Duits, Portugees, Grieks, Turks, Servo-Kroatisch, Italiaans en Spaans. U hoeft niet te kiezen welke taal u wilt. Er is 1 internationaal uittreksel waar al deze talen op staan. Lees verde Een uittreksel burgerlijke stand is een bewijs. Het laat zien waar u geboren bent, wie uw ouders zijn of wanneer u getrouwd bent. Er zijn verschillende soorten uittreksels burgerlijke stand Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan. Bij de volgende organisatie of in de volgende situaties kunt u uw rijbewijs. Uittreksels & verklaringen. Afschrift, verklaringen & waarmerken. Afschrift of uittreksel Burgerlijke stand. Soms heeft u een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis. U kunt bij de gemeente een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen. Bewijs van in leven zij Uittreksels en akten. Uittreksel persoonsgegevens (BRP) Een schriftelijk bewijs dat u bij de gemeente staat ingeschreven. Akte burgerlijke stand. Schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk, scheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Is een bewijs van goed gedrag en heeft u nodig voor sommige beroepen

Burgerlijke stand, uittreksel (geboorteakte

 1. U kunt op de volgende manieren een uittreksel aanvragen: Online met DigiD. U krijgt het uittreksel binnen 4 weken thuisgestuurd. Direct regelen via DigiD. Schriftelijk via het aanvraagformulier afschrift/uittreksel Burgerlijke stand (pdf, 647 kB). Schriftelijk aanvraagformulier downloaden. Persoonlijk aan de balie van het Stadskantoor
 2. Uittreksel geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding. Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Heeft u een afspraak en klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
 3. U kunt u uittreksel of afschrift Burgerlijke stand eenvoudig online regelen. Voor uw aangifte heeft u een DigiD nodig. Direct online aanvragen. Persoonlijk ophalen, alleen op afspraak: U moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De betaling van de kosten van de aanvraag moet gelijk bij de aanvraag gebeuren en bij voorkeur via de pin
 4. Aanvragen van een uittreksel basisregistratie (BRP) in Katwijk, uittreksel Burgerlijke Stand, Bewijst van Nederlanderschap en Attestatie de Vita
 5. Uittreksels en verklaringen. Garantstelling visum kort verblijf. Handtekening legaliseren. Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) Uittreksel bewijs van in leven zijn. Uittreksel bewijs van Nederlandschap. Uittreksel burgerlijke stand. Verklaring omtrent gedrag (VOG) Waarmerken kopie of afschrift
 6. Er zijn instanties die vragen om een uittreksel waarop alle gezinsleden of overige ingeschreven op het adres worden vermeld. Zo'n uittreksel kan alleen worden gemaakt als personen een huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan en er geen andere personen, anders dan kinderen, op het adres staan ingeschreven
 7. Meestal mag een uittreksel maar drie of zes maanden oud zijn voor de instantie die erom vraagt. Dit kunt u navragen bij de instantie die het uittreksel van u wil hebben. Kosten. De kosten voor een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand zijn €14,00. U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een afschrift of uittreksel

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand - Weer

Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Hierop staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres en, afhankelijk van het doel van de aanvraag, een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u het uittreksel aanvraagt welke gegevens op het uittreksel moeten staan Uittreksels en registers {{ sectie.label }} Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen. Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.... Verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Doe uw aanvraag online

Uittreksel Burgerlijke Stand Eindhove

In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen: Via de website met DigiD, tenzij u een afschrift met bijzondere vermeldingen wilt (bijvoorbeeld adreshistorie, burgerservicenummer of gezinsuittreksel). Dat kunt u alleen per mail (2) of schriftelijk (3) aanvragen Als u het uittreksel burgerlijke stand online aanvraagt, krijgt u het binnen 1 werkweek per post thuisgestuurd. Alleen gebeurtenissen in Veldhoven. De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden Een uittreksel BRP is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Harderwijk woont. Een uittreksel BRP kunt u online aanvragen Een geboorteakte (of uittreksel Burgerlijke Stand) is een schriftelijk bewijs van de geboorte van een persoon. U vraagt een uittreksel van de geboorteakte aan in de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Aanvragen kan op 2 manieren: online met DigiD; aan de balie met een afspraa

Uittreksel Basisregistratie personen (BRP) Er zijn verschillende soorten uittreksels uit de BRP mogelijk. Afhankelijk van uw situatie ontvangt u het uittreksel dat u nodig heeft. Vraag uw uittreksel BRP online aan met DigiD Het uittreksel krijgt u na enkele werkdagen. Dit hangt af van de bezorging van de post. Alleen bij gemeente aanvragen. Vraag een uittreksel alleen bij de gemeente aan. Er zijn bedrijven die aanbieden om een verklaring voor u aan te vragen. Hiervoor betaalt u extra geld. Maak hier geen gebruik van. De gemeente werkt niet samen met deze bedrijven Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in Heerlen woont. Hierop staan persoonsgegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden Uittreksel persoonsgegevens. Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Haarlem bent ingeschreven. Regel direct online een uittreksel waar en wanneer het u uitkomt. Het uittreksel wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. U kunt een online aanvraag niet eerder in de publiekshal ophalen Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte

Product - Uittreksel of akte aanvragen - Online loke

 1. Het uittreksel is een kopie van de akte. Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd. Voorbeelden zijn een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte of overlijdensakte. Deze aktes blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden
 2. Uittreksels en verklaringen; Uittreksels en verklaringen. Uittreksel BRP. Uittreksel met persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats. Lees meer over Uittreksel BRP. Akte burgerlijke stand. Akte van geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding
 3. istratie (GBA) Soms heeft u een uittreksel BRP nodig bij de inschrijving voor een woning of overschrijving van uw auto; Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld waar u allemaal heeft gewoond
 4. Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten
 5. Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een Uittreksel basisregistratie personen.Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Breda woont. Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een andere gemeente dan Breda, dan vraagt u in die andere gemeente het afschrift aan
 6. Je schrijft een brief naar het Stadsbestuur van Gent, Afdeling Bevolking, Loket Uittreksels, p/a Stadshuis, 9000 Gent. Je krijgt de geboorteakte per post toegestuurd. Veelgestelde vragen. Kan ik als niet-Belg online een geboorteakte aanvragen? Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig. Kan ik een vertaling krijgen van een geboorteakte

Uittreksels basisregistratie personen (BRP) - Gemeente

 1. Uittreksel persoonsgegevens (BRP) Een uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en een aantal aanvullende gegevens
 2. U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Een uittreksel aanvragen. U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen: Voor uzelf. Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar
 3. Wanneer deze gebeurtenis in de gemeente Rucphen heeft plaatsgevonden, dan kunt u een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. U ontvangt een uittreksel van de officiële akte. Soorten uittreksels. geboorteregister: het schriftelijke geboortebewijs; huwelijks/echtscheidingsregister: het schriftelijke bewijs dat u getrouwd bent of gescheiden
 4. Het bevolkingsregister is een belangrijke basisbron voor stamboomonderzoek naast de burgerlijke stand, waarin alleen momentopnames worden vastgelegd (geboorte, huwelijk en overlijden). In de bevolkingsregistratie vind je informatie over de gezinssamenstelling en de veranderingen daarin over een bepaalde periode

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een verklaring van de gemeente dat u in Amersfoort woont. Op het uittreksel staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Op internet vindt u diverse aanbieders om online uw akte van geboorte aan te vragen. Wij adviseren u hier geen gebruik van te maken, omdat is gebleken dat de kosten vaak veel hoger zijn en de aanvraag niet. Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals: naam en voornamen datum en plaats van geboorte rijksregisternummer de woonplaats burgerlijke staat beroep nationaliteit de datu Een uittreksel van echtscheidingsakte of uittreksel beëindiging partnerschapsregistratie vraagt u aan bij de gemeente waarin u getrouwd bent of uw partnerschap heeft geregistreerd. Aanvragen door overheden en advocaten met Uittreksel burgerlijke stand voor bedrijven U kunt online een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, overlijdensakte of echtscheidingsakte aanvragen. U kunt een afschrift online aanvragen met DigiD. U kunt een akte ook aanvragen op het stadhuis. Een online aanvraag is goedkoper Online aanvragen U kunt een uittreksel uit de Burgerlijke Stand online aanvragen met uw DigiD. U ontvangt het uittreksel dan zo snel mogelijk per post. Geen DigiD? Kunt u het uittreksel uit de Burgerlijke Stand niet online met DigiD aanvragen? Vraag het uittreksel dan per post of mail aan. In het uitklapmenu onderaan deze pagina leest u daar meer over

Olde Veste: februari 2011

Archieven.nl - Persone

 1. De gemeente Aalsmeer geeft verschillende documenten uit. Zoals een paspoort, rijbewijs of uittreksel
 2. uten of langer onderzoek moet doen in de registers van de burgerlijke stand, worden extra kosten in rekening gebracht
 3. Een uittreksel uit de burgerlijke stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte. Een uittreksel bevat alleen de persoonsgegevens uit de akte. Vaak is een uittreksel voldoende. Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte

Soms hebt u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis. U kunt bij de gemeente een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen. U kunt kiezen voor een afschrift of uittreksel uit. Het geboorteregister: bewijs dat iemand is gebore Een uittreksel burgerlijke stand heeft u nodig als bewijs van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding. Als u het uittreksel digitaal aanvraagt met uw DigiD, krijgt u het binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Een uittreksel burgerlijke stand kost € 14

Vraag dan een uittreksel uit het geboorteregister aan. U krijgt dan een kopie van de officiële akte. Een bewijs van geboorte kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u geboren bent. Voor een uittreksel uit het geboorteregister hoeft u niet naar het gemeentehuis. Binnen vijf werkdagen krijgt u het uittreksel thuis gestuurd Uittreksel basisregistratie personen (BRP) Hebt u een bewijs nodig dat u in de gemeente Son en Breugel woont? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Hoe werkt het? U vraagt een afschrift van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt Een uittreksel uit de burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke feiten in het leven zoals geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of beëindiging partnerschap en overlijden. U kunt het uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waarin de gebeurtenis plaatsvond Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: geboorteakte; overlijdensakte; huwelijksakt U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft (bijvoorbeeld geboorte) plaatsgevonden. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan stuurt de gemeente het bewijs binnen 3 dagen naar u op. Vraagt u het persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct mee. U kunt voor de volgende akten een afschrift of uittreksel aanvragen

De registers van de burgerlijke stand die minder dan 100 jaar oud zijn mag u niet rechtstreeks raadplegen. U kunt alléén een afschrift of uittreksel krijgen van uw gegevens. Een afschrift is een kopie van de originele akte en een uittreksel bevat een deel van de informatie van de akte Een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) Bevat persoonsgegevens die van u als inwoner bekend zijn bij de gemeente (geslachtsnaam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres). Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar u woont Het uittreksel burgerlijke stand is een bewijs van iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding of overlijden. U vraagt het aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Bij een scheiding doet u dit in de gemeente waar u bent getrouwd

Huwelijksbijlagen

Het uittreksel burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding of overlijden. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar dat is gebeurd. Voorbeeld: voor een echtscheiding vraagt u het uittreksel aan in de gemeente waar u destijds bent getrouwd. U hoeft niet naar het gemeentehuis De zoektocht naar uw familiegeschiedenis zal waarschijnlijk beginnen op internet, waar een enorme schat aan informatie te vinden is. Maar hoe vindt u daarin uw weg, wat kunt u precies met die gegevens doen en hoe gaat u vervolgens verder met uw onderzoek? Familiefoto huwelijksfeest echtpaar Kramer-Broekman 1895-1902. Fotograaf onbekend, Groninger Archieven (1785-16169) Handig om te weten In.

Geboorteakte - Gemeente Amsterda

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Nissewaard bent ingeschreven. Het bevat uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en, afhankelijk van het doel van de aanvraag, een aantal aanvullende gegevens Uittreksels en aktes. Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen. Adresgegevens, woonhistorie, BSN, internationaal of anders. Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen. Eerder ook wel 'Bewijs van goed gedrag' genoemd. Voor als u een nieuwe baan hebt of een visum wilt aanvragen Heb je een bewijs nodig van een levensgebeurtenis? Vraag dit dan aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een levensgebeurtenis is bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of een echtscheiding. Wil je bewijs van zo'n gebeurtenis die in de gemeente Sint-Michielsgestel plaatsvond en ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je een uittreksel (akte) uit de burgerlijke stand online aanvragen U kunt ook een uittreksel BRP aanvragen. In een uittreksel uit de BRP staan gegevens over uw huidige situatie die bij de gemeente bekend zijn. De aanvraag doet u bij de gemeente waar u woont

Familie de Grijs-Alserda, Documenten

U moet het uittreksel aanvragen in de gemeente van geboorte, huwelijk of overlijden. U krijgt het uittreksel burgerlijke stand binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. Het uittreksel is een verkort stuk tekst uit een akte. Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente de geboorte, het huwelijk, partnerschap of overlijden vastgelegd In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen

Arent Jakobs Hartman (1841 - 1907) - Genealogie Hartman in

Uittreksels en documenten Eindhove

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Een uittreksel aanvragen. U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen: Voor uzelf. Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar Akte burgerlijke stand Aangepaste openingstijden door avondklok. Door de avondklok sluit de gemeente op donderdag om 18.00 uur.. De gemeente werkt alleen op afspraak. Regel meteen online een akte waar en wanneer het u uitkomt Aanvraag uittreksel geboorteregister . Home Aanvragen & regelen Burgerzaken Geboorte Aanvraag uittreksel geboorteregister. Indien u in één van de kernen van de gemeente Brielle bent geboren (Brielle, Vierpolders of Zwartewaal) kunt u een Uittreksel uit het geboorteregister aanvragen

Den Haag - Geboorteakte aanvrage

Uittreksel Burgerlijke stand. Heeft u een bewijs nodig van een geboorte, huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen is een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven, of als u gaat trouwen of scheiden De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon: de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht Uittreksels. Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) heeft plaatsgevonden

Den Haag - Uittreksel basisregistrati

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP ) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Een afspraak maken; Online aanvragen; Kosten. Aanvragen in het gemeentehuis: € 11,00 Online aanvragen: € 10,00 Werkwijze. Een uittrekstel aanvragen doet u snel. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u bij de gemeente Dordrecht staat ingeschreven als inwoner. U vraagt eenvoudig online een uittreksel met uw persoonsgegevens aan. Kosten en afhandeling. Een uittreksel kost € 11,6 Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Etten-Leur bent ingeschreven. Het bevat uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en een aantal aanvullende gegevens. Vraag bij de instantie waarvoor u een uittreksel aanvraagt welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan

Uittreksel BRP Rotterdam

Uittreksel BRP aanvragen. U kunt een uittreksel BRP op verschillende manieren aanvragen: Online met uw DigiD inlogcode. U betaalt meteen met iDeal. Het uittreksel wordt zo snel mogelijk per post naar u verstuurd. Tijdens openingstijden bij de afdeling Inwonerszaken in één van de gemeentehuizen. U krijgt het uittreksel meteen mee Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens: uw naam; adres; geboorteplaats; geboortedatum; Soms heeft u een uittreksel BRP nodig. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning. Of als u uw auto wilt overschrijven. Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding Dit uittreksel heeft u bijvoorbeeld nodig bij woningbouw of voor het afleggen van een examen. U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Het uittreksel persoonsgegevens kunt u ook aanvragen met DigiD. Wij sturen het uittreksel per post naar u toe Uittreksel geboorteakte Een uittreksel van een geboorteakte is een officieel bewijs van inschrijving van uw geboorte in de burgerlijke stand. Bij geboorte, overlijden, huwelijk en partnerschapsregistratie maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand akten op. Deze akten worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand

Uittreksels - Paspoort, rijbewijs, uittreksels - Home

Uittreksel basisregistratie personen (BRP). Met dit uittreksel toont u aan dat u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont. Aanvraag door bedrijven. Bent u een bedrijf, zoals advocaat of notaris, dan heeft u soms uittreksels nodig van uw cliënt. U kunt deze direct online aanvragen U kunt een uittreksel opvragen van de basisregistratie personen (BRP). Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. Welke gegevens er op uw uittreksel vermeld staan, is afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel aanvraagt. U moet daarom bij het aanvragen het doel aangeven Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Op het uittreksel BRP staan standaard uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor: uzelf. uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u

Pieter Arends Hartman (1815 - 1886) - Genealogie Hartman 3

Uittreksel burgerlijke stand Gemeente Nijmege

Uittreksels. Akte of afschrift burgerlijke stand, uittreksel persoonsgegevens (BRP), bewijs van Nederlanderschap, attestatie de vita, bewijs van garantstelling, bewijs van in leven zijn, verklaring omtrent gedrag (VOG). Gemeente Culemborg (0345) 477 700 info@culemborg.nl Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Oegstgeest woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en -datum Een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven. Alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven

Aaldrik Hartman (1890 - 1959) - Genealogie Hartman in
 • Kudelstaart betekenis.
 • Tulum, Mexico.
 • Railsysteem schuifdeur plafond.
 • Pijn na biopt huid.
 • Afbeeldingen 50 jaar Vrouw.
 • IPhone 8 battery life.
 • Shiva beeld brons.
 • BTD6.
 • McGregor net worth.
 • Multi fotolijst IKEA.
 • Poort van genade Jeruzalem.
 • YouTube treinen speelgoed.
 • Haardhout Nieuwegein.
 • Marifoon scanner.
 • Airbus Beluga Schiphol.
 • Is HTTPS veilig.
 • Weer 19 september 2016.
 • IPad wallpaper.
 • Legends of the Fall youtube.
 • Kakkerlak doden.
 • Site Douane.
 • Oude stadspoorten Leuven.
 • TEKENEN CUTE.
 • Hilversumsche Golf Club holland.
 • Bril kapot verzekering.
 • Mercedes cls 2010.
 • Prei standplaats.
 • Sporza: formule 1 uitzending.
 • Town of Salem Veteran.
 • Engelse mosterd smaak.
 • Mozaïek patroon maken.
 • Subacute lupus erythematosus.
 • Terra sigillata kleuren.
 • Wat is soortelijke warmte.
 • Sainte Mère Église Museum.
 • Sms bom politie.
 • Drents Landschap wandelroutes.
 • Kattenkruid snoeien najaar.
 • Bowlen Schiedam.
 • RHIZO notebook.
 • Kaaimaneilanden wonen.