Home

Neurasthenie/surmenage

favorite. Reageren. Surmenage betekent niets anders dan overspannenheid. Veroorzaakt door recente stress met meestal een duidelijke aanleiding. Denk aan een verhuizing, echtscheiding, ander werk of auto-ongeluk. Enkele maanden na het gebeuren raak je overspannen Neurasthenie - oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling Neurasthenie (Asthenische neurose) - een pathologische aandoening van het menselijk zenuwstelsel, als gevolg van de uitputting tijdens langdurige geestelijke of lichamelijke inspanning. Meestal neurasthenia komt voor bij mensen van 20-40 jaar oud, vrouwen iets minder vaak dan mannen De ICPC-codes P02 (Crisis/voorbijgaande reactie) en P78 (Neurasthenie/surmenage) in de huisartsenpraktijk betreffen grotendeels de klachten van een overspanning/burn-out. In 2013 waren de incidentie en de prevalentie van P02 volgens de peilstations van het NIVEL respectievelijk 8,1 en 9,1 per 1000 patiënten Overspannenheid (overwerktheid, surmenage, neurastheen syndroom, burn out, neurasthenie, nerveuze uitputting) Verminderde geestelijke spankracht als gevolg van een te lang durende wanverhouding (= disbalans)tussen de psychische draagkrachten en individuele en sociale belasting (stress) van een individu

De ICPC classificeert surmenage/neurasthenie onder code P78. In de DSM-IV komt overspanning of neurasthenie als zodanig niet voor. Overspanning wordt in de psychiatrie vooral beschouwd als een verzamelnaam voor een aantal 'erkende' aandoeningen, zoals depressie, paniekstoornis of aanpassingsstoornis Methode. Uit een groep patiënten die hun huisarts consulteerden, werden op basis van de diagnose van de huisarts 4 groepen patiënten geselecteerd: patiënten met de diagnose 'surmenage' (n = 106), somatische patiënten (zonder bekende psychische problemen; n = 159), patiënten met een psychosociale (n = 136) en patiënten met een psychiatrische diagnose (n = 57)

Surmenage: 5 redenen waarom je overspannen raakt

21 21 23 24 24 24 25 25 26 27 28 28 29 31 32 33 33 34 34 34 34 36 36 36 39 39 41 41 41 41 42 43 43 44 44 45 45 46 46 46 5.1.1 Kenmerken en symptomen 5.1.2. Neurasthenie. Duits: Neurasthenie, die. Frans: neurasthénie. Vorm van actuele neurose, gekenmerkt door gevoelens van moeheid, hoofdpijn, dyspepsie en het afnemen van de seksuele drang. Neurasthenie is een toxische neurose (dus geen psychoneurose), die wordt veroorzaakt door schadelijke invloeden van het seksuele leven. Zie Freud, 1908d; 4: 395 Beroepsziekten: Er zijn in 2005 in totaal 1336 meldingen van psychische aandoeningen geweest waarvan 794 met de diagnose overige aanpassingsstoornissen, surmenage. De diagnose neurasthenie is één keer gemeld. Risicovolle beroepen: 8 bus- en tramchauffeurs, (middel)management functies. Risicovolle branchesectoren: 8 onderwijs, gezondheidssecto NHG Samenvattingskaart Begrippen Overspanning (surmenage) NHG Samenvattingskaart De volgende vier criteria 8,1 en 9,1 per 1000 patiënten. Van neurasthenie/ surmenage (ICPC-code P78) waren de incidentie en prevalentie. Artsen noemen overspannenheid surmenage/neurasthenie. Na schatting hebbeh 263.500 mensen de diagnose overspannenheid gekregen van de huisarts. Opvallend is dat hiervan 67% vrouw is. Het is niet een exact aantal, maar echt een schatting. Er zijn ook mensen die zich alleen melden bij een bedrijfsarts of misschien wel helemaal niet melden

Neurasthenie - oorzaken, symptomen, diagnose en behandelin

Neurasthenie. Neurasthenie is een psychische aandoening die valt in de categorie Neurotische, stress-gebonden en somatoforme stoornissen. De naam werd in 1869 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse neuroloog George Miller Beard. Er zijn twee vormen te onderscheiden die elkaar voor een groot deel overlappen En wat te denken van neurasthenie eind 19de eeuw, vult Schaufeli aan. Door constante overprikkeling - denk aan de telefoon, telegraaf, kranten en stoomtreinen - zouden de zenuwen verzwakken Termen zoals overspanning, surmenage, aanpassingsstoornis, burn-out of neurasthenie worden zowel in de literatuur als in het professionele spraakgebruik vaak als synoniemen gehanteerd. Hiermee wordt dan een syndroom van klachten bedoeld, dat kan vóórkomen onder condities van chronische, psychosociale stress. De samenvattende en neutrale term 'chronisch stresssyndroom' - die overigens. dentie van 'surmenage/neurasthenie' ech­ ter slechts 14 per 1000 per jaar.2 In beide onderzoeken is onduidelijk wat de code­ rende artsen precies onder surmenage heb­ ben verstaan, want een omschrijving van deze diagnose ontbrak. Wij hebben een enquete gehouden onder Nederlandse huisartsen met als vraagstel

Neurasthenie/surmenage Laatste Update: 2014-12-09 Gebruiksfrequentie: 2 Kwaliteit: Referentie: Wikipedia Waarschuwing: Deze centrering kan foutief zijn

Kijk voor de volledige tekst van deze zorgstandaard op www.ggzstandaarden.nl. De patiëntenversie staat op www.thuisarts.nl DE STOORNIS De zorgstandaard richt zich op aanpassingsstoornissen, overspanning en burn-out (verder: A-OB) De huisartsenrichtlijn hanteert de volgende criteria voor surmenage/ neurasthenie (zo noteren artsen het). Bij overspannenheid moet er sprake zijn van tenminste drie klachten uit het lijstje: moeheid, slechte of onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/ herrie kunnen, emotioneel labiel,. Termen zoals overspanning, surmenage, aanpassingsstoornis, burn-out of neurasthenie worden zowel in de literatuur als in het professionele spraakgebruik vaak als synoniemen gehanteerd. Hiermee wordt dan een syndroom van klachten bedoeld, dat kan vóó

Burn-out heeft veel overlap met andere problemen als overspannenheid, depressie, surmenage, hyperesthetisch emotioneel syndroom, aanpassingsstoornis, neurasthenie, angst of chronisch stress syndroom. Er is een grote overlap van de burn-out symptomen met de symptomen van de andere problemen en vaak speelt stress een grote rol AbeBooks.com: COMMENT ON SE DEFEND LA NEURASTHENIE - LUTTE CONTRE LE SURMENAGE MENTAL / 3e EDITION.: R320041624: VERS 1900. In-12. Broché. Etat d'usage, Couv.

GGZ Standaarde

Overspannenheid (overwerktheid, surmenage, neurastheen

 1. Ook werden ICPC-codes van stress-symptomen (P01, P02, P04, P05, P06), neurasthenie/surmenage (P78), angststoornis (P74), en andere psychiatrische stoornissen meegenomen (alle overige P-codes) en het voorschrijven van sedativa (N05BA, N05CD, N05CF)
 2. gen zijn: overspannen, surmenage, hyperesthetisch-emotioneel syndroom, neurasthenie en burnout. Aanpassingsstoornis. DSM-IV-TR criteria . A. Het ontstaan van emotionele en gedragssymptomen in reactie op (een) herkenbare stress veroorzakende factor(en).
 3. P78 Neurasthenie/surmenage P79 Fobie/dwangstoornis P80 Persoonlijkheidsstoornis P81 Hyperkinetische stoornis P82 Posttraumatische stressstoornis P85 Mentale retardatie P86 Anorexia nervosa/boulimie P98 Psychose nao P99 Andere psychische ziekte Processcodes Symptomen / klachten Infecties Neoplasmata Traumata Aangeboren afwijkingen Andere diagnose

Overspannen, depressief, burnout of chronisch vermoeid

Deelcontact: (P78.00) Neurasthenie/surmenage (S) (TIT) advin lastige situatie, man hersenbl in jan. overstuur. moe. denkt te hypervent. gaat 2x naar merefelt per dag. gaat nu beter met echtgenoot. morgen co ha.adv (G) voelt zich als verlamd; aaneenschakeling trieste gebeurtenissen PDF | On Jan 1, 2006, M. J. P. M. Verbraak and others published Ontwikkeling van de Burnout-Neurasthenie KlachtenSchaal (BO-NKS) | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Het thema burn-out staat tijdens dit webinar centraal. Overspanning, overspannenheid, chronische stress, aanpassingstoornis, surmenage, neurasthenie en burn-out, zijn termen die huisartsen gebruiken om de gevolgen van langdurige stress bij (jong) volwassenen te diagnosticeren •Stressgerelateerde klachten ( overspanning, aanpassingsstoornis, surmenage, neurasthenie, burn-out) •Geen of beperkt disfunctioneren •Natuurlijk herstel in de loop van dagen tot hooguit enkele maanden •Veelal in eerstelijnspraktijk, bij bedrijfsarts Voorbeeld interventie Neurasthenie is een algemene reactievorm bij en ná intensieve landurige psychische inspanning en/of vele lichamelijke aandoeningen, vooral na infectieziekten, uitputtingstoestanden, enz. Er wordt wel beweerd dat overprecieze, naar perfectionisme strevende mensen vaak meer dan anderen aanleg hebben, om op lichamelijke of psychische belasting met neurasthene symptomen te reageren

AbeBooks.com: Comment On Se Defend La Neurasthenie - Lutte Contre Le Surmenage Mental / 3e Edition.: In-120 broché, 47 page P619 Overige aanpassingsstoornissen / surmenage P620 Posttraumatische stress-stoornis P629 Overige reacties op ernstige stress P630 Paniekstoornis P631 Gegeneraliseerde angst P632 Agorafobie P690 Neurasthenie P691 Psychasthenie P692 Obsessief-compulsief syndroom / dwangstoornis P693 Dissociatieve stoorni Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online P78 neurasthenie/surmenage 1,32 1,01 1,63 P79 Fobie/dwangstoornis 0,47 0,42 0,53 P80 Persoonlijkheidsstoornis 0,19 0,14 0,24 P81 hyperkinetische stoornis 0,37 0,29 0,45 P82 Posttraumatische stressstoornis 0,28 0,17 0,38 P85 mentale retardatie 0,14 0,11 0,17 P86 Anorexia nervosa/boulimie 0,20 0,17 0,24 P98 Psychose nao 0,22 0,19 0,2 2 Registratie van diagnoses Allereerst doet de vraag zich voor of de POH-GGZ diagnoses mag stellen. Het SHOP management is van mening dat dit mag als de POH-GGZ hiertoe competent is

neurasthenie/surmenage in de huisartspraktijk. Steeds meer hebben we in onze huidige cultuur te maken met psychosociale stress. Oorspronkelijk is stress echter een natuurlijke fysieke reactie op een gebeurtenis die ons in gevaar kan brengen. Bijvoorbeeld een acuut levensbedreigende situatie, zoals een leeuw die je dreigt aan te vallen. O GHDHA 210720 causaal verband tussen de klachten en beperkingen, zoals gerapporteerd door deskundigen, en ongeval aangenomen- € 75.000,00 voorschot, mede met het oog op arbeidsongeschiktheid zoals aangenomen door UWV in vervol

Kenmerken van patiënten met de diagnose 'psychische

p78 neurasthenie/surmenage p78 p79 andere neurosen p79 p80 persoonlijkh./karakter stoornissen p80 p85 retardatie/intell.achterstand p85 p98 andere/niet specifieke psychosen p98 p99 andere psychische stoornissen p9 Overspannenheid ook wel bekend onder termen zoals neurasthenie, zenuwzwakte, surmenage, overstressed, burnout, aanpassings stoornis of een gebrek aan stressbestendigheid , wordt door het individu ervaren als vermoeidheid, lusteloosheid, emotionele leegheid, ongemotiveerdheid, verlies van interesse, geprikkeldheid slapeloosheid, rusteloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn en gebrek aan eetlust T93.02 Hypertriglyceridemie T93.03 Gemengde hyperlipidemie T93.04 Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie U98.03 Albuminurie U99 Andere ziekte(n) urinewege Ze kunnen beter beleid voeren door te zeggen: bij gelijke kwaliteiten kiezen we voor de vrouw. Kan me voorstellen dat er nu bij gelijke kwaliteiten wordt gekozen voor de man. Lijkt me als vrouw ook niet fijn. Als ik ergens wordt aangenomen, wil ik dst ik beoordeeld ben op basis van m'n.. Achtergronden bij de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Overspanning Arnold Romeijnders, Berend Terluin, januari 2005 Inleiding De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Overspannin

4 Gebrek aan sociale ondersteuning op het werk door leidinggevende en collega's [De Bacquer 2005]; Onrechtvaardigheid op het werk. Deze stressoren versterken elkaar. Blootstelling aan werkstress in combinatie met relationele stress verhoogt het cardiovasculaire risico meer dan de som van de twee afzonderlijke factoren [Orth T93.01 Hypercholesterolemie T93.02 Hypertriglyceridemie T93.03 Gemengde hyperlipidemie T93.04 Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie U98.03 Albuminuri Huisarts: surmenage / neurasthenie ben je werkgever, en is er echt burnout/surmenage vastgesteld: heb geduld! En oprecht begrip! Wellicht heb je eigenlijk zelf schuld, want je bent mede verantwoordelijk voor de sfeer in het team en op de werkvloer 16217b ECLI:NL:TGZREIN:2017:99 REGIONAALTUCHTCOLLEGEVOORDEGEZONDHEIDSZORG Beslissingindezaakondernummervan:16217b Uitspraak:27september2017.

Nadere verkenning van de psychometrische kwaliteiten van de BurnOut-Neurasthenie Klachten Schaal (BO-NKS): wat valt er te meten? Directieve therapie, 2008. J. Van De Griendt. Download with Google Download with Facebook. or. Create a free account to download. Download Full PDF Package 16217a ECLI:NL:TGZREIN:2017:98 REGIONAALTUCHTCOLLEGEVOORDEGEZONDHEIDSZORG Beslissingindezaakondernummervan:16217a Uitspraak:27september2017. icpc en omschrijving p00 familie anamnese psychische problemen p01 angstig/nerveus/gespannen gevoel p02 crisis/voorbijg.stress reactie p03 down/depressief gevoel p04 prikkelbaar, boos gevoel/gedrag p05 zich oud voelen/gedragen p06 slapeloosheid/andere slaapstoornis p07 libido verlies/vermindering p08 sexuele bevred.verlies/vermind Er wordt van alles en nog wat beweerd over burn-out. Hoogleraar Wilmar Schaufeli scheidt het kaf van het koren

Overspanning en burn-out NHG-Richtlijne

Overspannenheid en burn-out Cijfers & Context Huidige

 1. Dit woord is nog maar enige tientallen jaren oud, maar de klachten zijn al veel langer bekend. Oudere termen die bij benadering dezelfde lading dekken zijn bijvoorbeeld overspannenheid (een heel gangbaar begrip dat iedereen wel kent), neurasthenie (een vakterm) of surmenage klachten (ook een vakterm)
 2. gen zoals neurasthenie
 3. Termen zoals overspanning, surmenage, aanpassingsstoornis, burn-out of neurasthenie worden zowel in de literatuur als in het professionele spraakgebruik vaak als synoniemen gehanteerd
 4. Overspannenheid (overwerktheid, surmenage, neurastheen syndroom, burn out, neurasthenie, nerveuze uitputting) Overspel Oververmoeidheid Overvoeding Overwerktheid Ovulatie (eisprong) Ovulatie-bloedingen Ovulatie-pijn Ovum (mv. ova) Oxaza-fosforinen-vergiftiging Oxidatie (verbranding

Burn-out - Gezondheidsne

 1. P619 Overige aanpassingsstoornissen / surmenage P620 Posttraumatische stress-stoornis P629 Overige reacties op ernstige stress P630 Paniekstoornis P631 Gegeneraliseerde angst P632 P690 Neurasthenie P691 Psychasthenie P692 Obsessief-compulsief syndroom / dwangstoornis P693 Dissociatieve stoorni
 2. P78 Neurasthenie / surmenage 16,2 B B P79 Andere neurotische stoornis / aandoen. 3,2 B B P80* Persoonlijkheids- / karakterstoornissen 7,3 V V/A Rol huisarts (POH-GGZ) P85 Mentale retardatie / intell. achterstand 3,4 V V P98 Andere / niet-gespec. psychosen 2,6 V V P99 Andere psychische stoornissen 5,2 V
 3. - bijvoorbeeld neurasthenie, depressie, chroni-schevermoeidheidssyndroom, aanpassingsstoor-nis of burn-outsyndroom - waarbij onduidelijk is in hoeverre deze het concept van overspanning overlappen, dan wel als synoniemen kunnen worden beschouwd (Schroer 1993; American Psychiatric Association 1994). Er kleven meer klinische nadelen aan di
 4. Diagnostiek en behandeling van chronische werkstress en burnou
 5. CAS-code om een beroepsziekte te kunnen melden, moet de CAS-code (Classificaties voor Arbo en Sociale verzekeringen) worden doorgegeven. Het stellen van een diagnose en het vaststellen van de CAS-code is dus van essentieel belang
 6. Inleiding De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een bijproduct van mijn onderzoek naar de diagnose 'surmenage' (overbelasting, overspanning) in de huisartspraktijk (Terluin, 1994)

Overspannen Thuisart

 1. surmenage. Neurasthenie is een algemene reactievorm bij en ná intensieve landurige psychische inspanning en/of vele lichamelijke aandoeningen, vooral na infectieziekten, uitputtingstoestanden, enz. Er wordt wel beweerd dat overprecieze, naar perfectionisme strevende mensen vaak meer dan anderen aanle
 2. Overspannenheid en Burn-out hoor je vaak door elkaar heen. Hoe zit dat nou? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Burn-out en Overspannenheid zijn beide stress-gerelateerde..
 3. DE DE PSYCHOLOOG januari De Vierdimensionale Klachtenlijst (DKL) in de huisartspraktijk Psychodiagnostisch gereedschap Berend Terluin De De Vierdimensionale Klachtenlijst (KL) (DKi_) is is een een nieuw

HeTOP a pour objectif de mettre à disposition des humains et des machines les principales terminologies, ontologies, nomenclatures, dictionnaires, thésaurus et classifications en sant Moyen âge • La mélancolie se transforme en une maladie spirituelle : L'acédie, «une torpeur de l'esprit» entraînant «une tristesse accablante» XIXe siècle • «La neurasthénie est un épuisement nerveux dû à la vie moderne, à la fatigue, au surmenage» Fin des années 50 • Avec la découverte des antidépresseurs, la dépression commence à remplacer la névrose dans le. Voyages de santé sur mer, cure marine de la tuberculose pulmonaire, de la neurasthénie Sciences: Amazon.co.uk: MURAT-L: Book een onderzoek naar de diagnose surmenage in de huisartspraktijk. Gedrukt boek . Proefschrift Universiteit Utrecht. Genre Non-Fictie Onderwerpen Geneeskunde, stress, Overspannenheid, huisartsgeneeskunde, neurasthenie, Huisartsgeneeskunde Taal Nederlands Meer informatie Verschenen 1994 ISBN 9090072721 Kenmerken 385 pagina's, ill, 24 cm Aantekenin

Wat is burn-out (2) Is burn-out een 'officiële' ziekte? Nee. Wel wordt het als 'beroepsziekte' gezien in de arbowereld. En kun je langdurig 'ziek'.. asthénie synonyms, antonyms, French thesaurus dictionary, definition, see also 'asthénique',astérie',austénite',asthme', Reverso dictionary, French synonym. P690 Neurasthenie P691 Psychasthenie P692 Obsessief-compulsief syndroom / dwangstoornis P693 Dissociatieve stoornis P694 Eetstoornis / anorexia nervosa / bulimia nervosa P695 Psychische stoornis in verband met puerperium P696 Gokverslaving P697 Zwakzinnigheid P699 Overige psychische stoornissen R. Ziekten van ademhalingsstelse Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations Anton Schmidt's 3 research works with 10 citations and 70 reads, including: Uitgangspunten bij de behandeling van overspanningburn-out geestelijke gezondheidszorg overspanning spanningsklachten.

Neurasthenie - Psychoanalytisch Woordenboe

 1. The tax on medicine represented as a tax on illness and, ultimately, even on the 'abnormality' of healthiness: ten vignettes. Photomechanical reproduction of a wood engraving by H. Maigrot, 1907
 2. Download Citation | On Jul 1, 2001, A. J. M. Schmidt published De Overspannings Klachtenlijst | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 3. Request PDF | 17 Stressgerelateerde klachten: spanningsklachten, overspanning en burn-out | In dit hoofdstuk onderscheiden we drie vormen van stressgerelateerde klachten: spanningsklachten.
 4. dering of wijziging) van de kracht der lichaamsdeelen zou bestaan (*)..

STECR - Spanning en overspannin

Anton Schmidt's 3 research works with 10 citations and 66 reads, including: Uitgangspunten bij de behandeling van overspanningburn-out geestelijke gezondheidszorg overspanning spanningsklachten. abattement Vertaald van Frans naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde Maart 201 In afwachting dat een literair-historicus of een letterkundig geschoold neuroloog deze vraag beantwoordt, mag de geïnteresseerde lezer, voorbijgaand aan de pijn veroorzaakt door de dood van zijn gezinsleden, de lijdenskelk van Max Elskamp naar eigen inzicht vullen met een cocktail van ziektebeelden zoals syfilis, bloedarmoede, neurasthenie, verlamming, geheugenzwakte, slapeloosheid, migraine. You can write a book review and share your experiences. Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them

Zoeken NH

Franse synoniemen voor abattement - Interglot woordenboek. abattement pour enfants à charge; abattement pour charges de famill Naar schatting waren er op 1 januari 2011 met de diagnose neurasthenie/surmenage in de huisartspraktijk. Dit wil zeggen 3,9 op de 1.000 mannen en 7,2 per 1.000 vrouwen. Oorzaken burn-out Een beetje stress door een spannende gebeurtenis of uitdagende klus is gezond, het houdt je scherp en alert

Burn-out en je zorgverzekering: hoe zit het? - Independer

Maar Emile H. Van Heurck wees hem hiervoor terecht: Gardez-vous d attribuer à la poésie ou au surmenage le mal impardonnable dont il souffre dans son cerveau et dans sa chair. J en connais depuis de bien longues années l origine et croyez-moi, la poésie, ni le surmenage n ont rien à y voir » (« bulletin ça ira » 2002/4 nr 12 pg. 44.) qu vduitable message de mort. de surmenage de i'e-prit. S uart Mill derne no favorite pas sealement la Un cadavre nouveau vient d'tle entire autres,sous la direction d'un pe- culture intense de l'esprit, il i6agit transport l 'hospice : le troisit eeu re savant-et philosophy, avait & un aussi tortement sur notre sensibi it

 • Influencers België.
 • Te veel vuur in het lichaam.
 • Toon Hermans Kerstwensen.
 • Charlie Chaplin doodsoorzaak.
 • USB C Kaartlezer.
 • Serena Williams net worth.
 • Evacuatiebed kinderopvang.
 • Primer verf GAMMA.
 • Avogadro number.
 • Zx12r 2021.
 • Moeder kind huis Gouda.
 • Dropsoorten Venco.
 • Westminster Palace.
 • RDW scooter gestolen opgeven.
 • Ontwikkelingen Stargardt.
 • Pixels Samsung S8.
 • IPhone wifi uitschakelen tot morgen.
 • Bouwpakket prieel hout.
 • IPhone 8 battery life.
 • Peuter dekbed 4 seizoenen 120x150.
 • Holly Hobbie film.
 • Paasdecoratie zwart wit.
 • Bonprix dames jassen SALE.
 • Black Friday Nikon.
 • Slavernij mishandeling.
 • GAMMA sanitair.
 • Ommer Nieuws redactie.
 • Microsoft mindmapping software.
 • Minecraft types of dirt.
 • Jimmy Nelson.
 • Defensie workout thuis.
 • Boottocht Sorrento Capri.
 • USB C Kaartlezer.
 • Paramaribo restaurant Den Haag.
 • VBS De Parel Donk.
 • Black Friday Nikon.
 • Catharina parkiet geluid.
 • Pregnancy week by week pictures.
 • Hoeveel gram is 1 cup pindakaas.
 • Canon EOS 100D coolblue.
 • Theorie meervoud.