Home

Test aankoop generische geneesmiddelen lijst

Geneesmiddelen Mystery shopping: zelftests We beoordeelden de dienstverlening van de apotheker bij het al dan niet afleveren van een zelftest voor hiv en eentje voor darmkanker Hoewel Test Aankoop verheugd is over enige vooruitgang op dit vlak, zoals het online zetten door het FAGG van de website www.farmastatus.be (die een lijst bevat van geneesmiddelen waarvan een tekort bestaat, met vermelding van de duur, de oorzaak en het al dan niet bestaan van alternatieve geneesmiddelen), is er nog veel werk aan de winkel Via deze converter kan je het EG generische geneesmiddel opzoeken van een orgineel referentiegeneesmiddel

Het generisch geneesmiddel moet minstens 30% goedkoper zijn dan het originele geneesmiddel. Door het systeem van de referentieterugbetaling is het originele geneesmiddel niet alleen 30% duurder dan het generische geneesmiddel bij aankoop, maar bedraagt de terugbetaling maar evenveel als bij het generische geneesmiddel Een generisch middel kan op een aantal andere punten verschillen van het originele geneesmiddel, bijvoorbeeld op het vlak van kleur (andere kleurstoffen), vorm (tablet in plaats van capsule), vulstoffen (stoffen zonder effect die enkel nodig zijn voor het aanmaken van de geneesmiddelen, zoals zetmeel, lactose) of aantal tabletten/suppo's per verpakking

Generische geneesmiddelen bestaan al geruime tijd op de Belgische markt. Het aandeel in de verkoop was lange tijd erg laag. De invoering van de referentieterugbetaling in 2001 leidde tot een beperkte stijging van de verkoop. De ziekteverzekering betaalt immers voor producten waarvoor een generisch alternatief beschikbaar is minder terug de generische geneesmiddelen die werden toegelaten door de Europese Commissie bij toepassing van artikel 6bis, Ministerieel besluit van 13 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van grondstoffen die onderworpen zijn aan de bepalingen van titel 2 van boek V van het Wetboek van economisch recht

De generische geneesmiddelen zijn vaak even doeltreffend als de originele medicatie waarop ze zijn gebaseerd. Alleen zijn ze een pak goedkoper. Met de InforMED app, scant u gewoon de barcode van een medicament en u krijgt onmiddellijk een lijst met alle mogelijke alternatieven generische geneesmiddelen kopie geneesmiddelen. De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten wordt maandelijks bijgewerkt. Als voor een originele specialiteiten een vergoedbaare generisch alternatief (goedkopere en met hetzelfde werkzaam bestanddeel. Over Test Aankoop; Analyses & Adviezen. Dagelijkse verzorging. Geteste producten Eerste hulp Welzijn E-health Geneesmiddelen. Kalmeermiddelen. Dossier. Kalmeermiddelen Close overlay (Xanax, Valium, Temesta en hun generische varianten ) hebben binnen 15 tot 20 minuten een ontspannend en/of angstwerend effect Alle geneesmiddelen die beschikken over een vergunning voor het in de handel brengen, of het nu originele of generische geneesmiddelen betreft, voldoen aan dezelfde wetenschappelijke normen. Argumenten in verband met de veiligheid en de doeltreffendheid van een geneesmiddel kunnen op verschillende manieren aan de bevoegde autoriteit voorgelegd worden

Geneesmiddelen - Test Aankoop

Financiële kwesties Wat opvalt is dat tekorten een 'voorrecht' blijken te zijn van de generische geneesmiddelen en wat oudere merkproducten. In de ellenlange lijst van tekorten van het FAGG die Test Aankoop eind november 2020 analyseerde, vonden we haast geen enkel heel nieuw product met een buitensporig hoog prijskaartje terug Generische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen waarvan het patent, het eigendomsrecht zeg maar, vervallen is. Dat betekent dat andere farmaceutische bedrijven een evenwaardig geneesmiddel onder een andere naam en tegen een lagere prijs op de markt mogen brengen Op de lijst van geneesmiddelen met een slecht rapport prijken ook heel wat geneesmiddelen die zonder voorschrift vrij te koop zijn in de apotheek. Van 33% van de 900 geëvalueerde geneesmiddelen die vrij te verkrijgen zijn, betwist Testaankoop het nut, en 8% ervan moet gewoon van de markt De geneesmiddelen die niet behoren tot één van de vergoedingscategorieën worden vaak de categorie D geneesmiddelen genoemd. Het zijn geneesmiddelen waarvoor geen terugbetaling voorzien is, in de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.

Enquête Test Aankoop: meer dan een op de vier huishoudens

Geneesmiddelen terugbetalen. De ziekteverzekering betaalt heel wat geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Algemene info en toelichting bij de terugbetaling van geneesmiddelen. Geneesmiddelen voorschrijven. Opdat de ziekteverzekering een geneesmiddel kan terugbetalen is een voorschrift nodig Hoe gebruik ik volgende lijsten? In volgende risicolijsten vindt u een aantal grote klassen van geneesmiddelen die potentieel het QT-interval kunnen verlengen, met name anti-infectieuze middelen, geneesmiddelen m.b.t. het centraal zenuwstelsel, cardiovasculaire geneesmiddelen, anesthetica/sedativa, geneesmiddelen m.b.t. he Meerdere terugbetaalde geneesmiddelen zijn een mogelijk therapeutisch alternatief voor deze specialiteit. Bepaalde van deze terugbetaalde geneesmiddelen zijn ingeschreven in dezelfde paragraaf van hoofdstuk IV van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten als deze waarin DESCOVY was ingeschreven voor 1 oktober 2019 Met geneesmiddelen is het mogelijk een ziekte te voorkomen, de gevolgen ervan te verminderen of ze te genezen. Daarom hebben geneesmiddelen zowel een preventieve als genezende rol. Toch is het belangrijk om geneesmiddelen op de juiste manier in te nemen. Uw arts of apotheker is altijd het best geplaatst om te bepalen welk geneesmiddel het meest geschikt is voor uw gezondheidsprobleem

BRUSSEL - Test Aankoop pleit ervoor om het gebruik van de generische geneesmiddelen verder te stimuleren, want België blijft volgens de consumentenorganisatie achter op het Europees gemiddelde De nieuwe regels gelden voor de geneesmiddelen van de ATC-klasse R03, de middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen voor de behandeling van astma en COPD. De ziekteverzekering zal deze geneesmiddelen terugbetalen via hoofdstuk I van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten Lijst groothandelaars-verdelers. Ten einde volledig te zijn, vermeldt deze lijst niet enkel de groothandelaar-verdelers die vergund zijn om geneesmiddelen voor humaan gebruik te verdelen (het vergunningsnummer, die is vermeld in de tabel, wordt gevolgd door de letter H) maar tevens deze die vergund zijn om geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te verdelen (hun vergunningsnummer is.

Goedkoopste geneesmiddel In deze lijst kun je geneesmiddelen en hun prijs opzoeken. Inspuitbare geneesmiddelen zijn niet in de lijst opgenomen. De lijst houdt rekening met de terugbetalingsmaatregelen in geval van voorschrift op stofnaam of van een antibioticum of een antimycoticum. Selecteer of je in aanmerking komt voor de verhoogde tegemoetkoming . Geef de naam van het geneesmiddel. Een. EG generische geneesmiddelen zijn steeds genoemd naar hun actief ingrediënt, gevolgd door 'EG' (bvb. Paracetamol EG) Generische Geneesmiddelen Check de lijst van beschikbare EG geneesmiddelen EG Alternatief Opzoeken EG Medication Converter STADA Health Report 2020 Werken. Test Aankoop Fr. Houd uw genees- middelenbudget in toom! De aankoop van geneesmiddelen weegt zwaar door in het gezinsbudget. De gezondheidsadvieslijn en de smartphone app kunnen u hierbij helpen Elk jaar komen er nieuwe geneesmiddelen en generische versies op de markt Koop uw geneesmiddelen ALLEEN via het legale circuit: in een vergunde apotheek, in geval van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en niet op medisch voorschrift, eventueel via de website van een vergunde apotheek die genotifieerd is bij het FAGG en de Orde der Apothekers (lijst van de genotifieerde sites)

Generische geneesmiddelen opzoeken E

Waar het originele geneesmiddel onder een merknaam wordt geleverd, komt het generieke geneesmiddel meestal onder de internationaal vastgestelde stofnaam op de markt. Zo is fluoxetine de stofnaam van Prozac ® en ranitidine van Zantac ®. Voordelig De prijs van generieke geneesmiddelen is gemiddeld 20%-90% lager Gezinnen kampen steeds vaker met tekort aan geneesmiddelen (Test Aankoop) 26/01/2021 - 11:12 De tekorten doen zich vooral gelden voor de generische geneesmiddelen en wat oudere merkproducten, en slechts zelden bij een nieuw product met een buitensporig hoog prijskaartje, zo blijkt

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze webtoepassingen, die beschikbaar zijn voor alle gebruikers (zonder paswoord) of voor bepaalde groepen van gemachtigde gebruikers (bv. toepassingen voorbehouden aan bepaalde zorgverleners) Specialiteiten zijn geneesmiddelen geproduceerd door de farmaceutische industrie. Ze omvatten merkproducten, kopieën en generische geneesmiddelen. De vergoedingscategorie (A, B, C, Cs, Cx) geeft aan in welke mate de ziekteverzekering een tegemoetkoming geeft Er moeten dringend maatregelen worden genomen om geneesmiddelen betaalbaarder te maken. De prijzen die de farmaceutische bedrijven momenteel aanrekenen, leggen een veel te grote druk op het budget van de gezondheidszorg. Dat staat in een petitie die Test-Aankoop samen met het Nationaal Intermutualistisch College en de koepel van de Franstalige patiëntenorganisaties gelanceerd heeft Een generisch geneesmiddel bevat hetzelfde actieve bestanddeel en heeft hetzelfde therapeutische effect als het merkgeneesmiddel. De prijs ervan is minstens 54% tot 65% lager dan de initiële prijs van het merkgeneesmiddel. Generische geneesmiddelen dragen ertoe bij dat meer patiënten beter behandeld worden Bijsluiters en SKP's (Samenvattingen van de Kenmerken van het Product) van geneesmiddelen. Zoeken. Nieuws. 04/02/2021. Coronavirus: wekelijks overzicht bijwerkingen COVID-19-vaccins van 4 februari 2021. 02/02/2021

Campagne Generische of originele geneesmiddelen: geen verschil voor uw gezondheid Brochure Een generisch geneesmiddel is een geneesmiddel dat essentieel gelijkwaardig is aan een origineel geneesmiddel (het referentiegeneesmiddel). Het is het type van dossier op basis waarvan de vergunning verleend werd, dat hen onderscheidt Generische geneesmiddelen hebben dus dezelfde werking en effecten als het originele geneesmiddel. De federale overheidsdienst Volksgezondheid controleert dit nauwgezet. Een generisch geneesmiddel dient minstens 30% goedkoper te zijn dan het originele geneesmiddel. Wat is je voordeel? Als je kiest voor een generisch geneesmiddel, moet je minder. Generische geneesmiddelen Generische geneesmiddelen zijn de goedkopere versies van originele medicijnen waarvan het alleenrecht (patent) vervallen is. Een generisch geneesmiddel is gelijkwaardig aan het origineel geneesmiddel. Dat betekent dat het hetzelfde actieve bestanddeel, dezelfde dosering en dezelfde toedieningswijze heeft Coronavirus: nieuwe verlenging van maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden. 28/01/2021. Op 1 april 2020 heeft het FAGG actie ondernomen voor een aantal geneesmiddelen om tekorten te voorkomen. Deze maatregelen worden nu opnieuw voor een maand verlengd

 1. Volgens Test-Aankoop kan de Belg gemiddeld 110 euro per jaar besparen als hij optimaal gebruikmaakt van generische geneesmiddelen. Die schatting is gebaseerd op een gemiddeld budget van 550 euro (OESO-verslag van 2014), met andere woorden een besparing van 20 procent
 2. Biosimilaire geneesmiddelen ('biosimilars') zijn kopieën van biologische geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is. Ze zijn te vergelijken met generische geneesmiddelen, maar de werkzame bestanddelen zijn bij 'biosimilars' geen exacte kopie van het originele middel. Het resultaat is gelijkaardig
 3. Test-Aankoop eist in petitie betaalbare geneesmiddelen 23/06/16 om 12:06 Bijgewerkt om 12:06; Bron : MoneyTalk De consumentenorganisatie Test-Aankoop eist in een petitie dat de farma-industrie de spiraal van stijgende prijzen doorbreekt
 4. Een generiek geneesmiddel (in Vlaanderen meestal generisch geneesmiddel) is een geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof of stoffen bevat als een oorspronkelijk op de markt gebracht merkgeneesmiddel. Het wordt geproduceerd door een andere fabrikant dan het bedrijf dat het oorspronkelijke merk heeft ontwikkeld. Het generiek mag pas op de markt gebracht worden ná het verlopen van het octrooi op.
 5. en en voedingssupplementen
 6. Test Aankoop pleit ervoor om het gebruik van de generische geneesmiddelen verder te stimuleren, want België blijft achter in vergelijking met het Europees.
 7. Lijst van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met het geneesmiddel in kwestie. Originele en generische geneesmiddelen Alle vergunde geneesmiddelen, originele en generische, voldoen aan dezelfde normen van kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid

geneesmiddelen ingedeeld worden, met de indeling volgens productcategorieën als voornaamste. Het octrooisysteem sluit dit eerste deel af. In het tweede deel introduceren we de generische geneesmiddelen. Na een algemene definiëring volgt een stap-voor-stapbeschrijving van het ontwikkelingsproces in een tweede paragraaf. Ten slotte geve Originele en generische geneesmiddelen. Alle vergunde geneesmiddelen, originele en generische, voldoen aan dezelfde normen van kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. De VHB wordt verleend op basis van: een volledig dossier als het gaat om een origineel geneesmiddel

FAQ - Test Aankoop

Meer dan één op de vier gezinnen (28,5 procent) kampte de voorbije jaren op een bepaald moment met een tekort aan medicijnen. Zestien procent ondervond dit zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken geneesmiddelen . 20/03/17. Belgische onderzoekers helpen antibioticaresistentie bij tuberculosepatiënten bestrijden. Pijnstiller waar Prince aan stierf op zwarte lijst VN-commissie

We produceren heel wat van onze EG generische geneesmiddelen in België en doen hiervoor rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep op ruim 300 personen. Hoogtechnologische productie in Turnhout SANICO NV (Turnhout) staat mee in voor de geneesmiddelenproductie van EG generiek, generisch bn. 'eigen aan de soort; algemeen; zonder merkrecht' Nnl. generisch, generiek 'algemeen, de gehele soort betreffend', in de onderscheidene verdeeling en benamingen onder de generische categorie van typhus te rangschikken [1824; WNT Aanv.], de generieke benaming van die eene groote afdeeling der verschillende soorten van het gevoel [1864; WNT aangenaam. In geval van pijn helpt een pijnstiller om de pijn te verlichten. Afhankelijk van het soort pijn en de intensiteit ervan, kan een arts een andere soort pijnstiller voorschrijven. Het is ook mogelijk om bepaalde pijnstillers te combineren met elkaar. Doe dat echter nooit op eigen houtje, maar bespreek dit eerst met een arts of apotheker Generische medicijnen raken moeilijk bij patiënt Na een twintigjarige alleenheerschappij van het antidiarreemiddel Immodium, dringen al geruime tijd kopieën van dat wereldvermaarde product van.

Generische geneesmiddelen C

Generische geneesmiddelen: Generische geneesmiddelen zijn goedkopere versies van originele geneesmiddelen. Zij bevatten identiek dezelfde werkzame stof, ook al zien ze er misschien anders uit. Generische geneesmiddelen in 1, 2, 3. Een generisch geneesmiddel is een nagemaakt origineel geneesmiddel. Dat kan als er aan drie voorwaarden voldaan wordt geneesmiddel wordt de generische naam, de merknaam/ merknamen op de Belgische markt, het therapeutisch gebruik/ de therapeutische klasse en de toedieningsroute weergegeven. Een kleurcode wijst de mate van het QT-verlengende risico van het geneesmiddel aan. Deze lijsten zijn opgesteld o geneesmiddelen geregistreerd op basis van de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur, of; generieke, hybride generische of generische geneesmiddelen van een referentiegeneesmiddel toegelaten door de Europese Commissie. Vergoeding van groothandelaars en apothekers Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen

Hierdoor weet de apotheker ondubbelzinnig uit welke lijst van bij de groep horende geneesmiddelen, hij een keuze kan maken. Een 'VOS-groep' is een geheel van verpakkingen van geneesmiddelen beschikbaar op de markt die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten (of een combinatie van werkzame bestanddelen), eenzelfde sterkte, en eenzelfde toedieningsvorm Ook generische geneesmiddelen kan je terugvinden in onze webshop. Enkel geneesmiddelen zonder voorschrift / recept mogen online verkocht worden. 24pharma verkoopt alleen originele producten. Alles wordt gecontroleerd door ervaren apothekers. U kan steeds voor advies vragen via onze chatbox, via mail of telefonisch staan we ook steeds tot uw dienst Medicijnen 432 geneesmiddelen 'niet beschikbaar' in België, 'maar dé oplossing bestaat niet' Apothekers kampen al lange tijd met tekorten: 432 producten liggen momenteel niet in de rekken Test Aankoop: 4 op de 10 mondmaskers voldoen niet aan normen. Sommige maskers hielden maar 65% van de speekseldruppeltjes tegen Mondmaskers zijn in de winkel dan toch niet verpli.

De lijst van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die tijdelijk onbeschikbaar zijn wordt alsmaar langer. Op het moment van dit schrijven overschrijden we met de kaap van 500: een nieuw triest record Generische geneesmiddelen Generische geneesmiddelen zijn goedkoper, maar hebben dezelfde werking als het merkgeneesmiddel dat ze vervangen. Dit alternatief wordt in de markt gebracht als het patent van een merkgeneesmiddel verstreken is. Ze hebben een andere naam, maar gebruiken dezelfde bestanddelen

Lijst geneesmiddelen Alle geneesmiddelen (ook degene die geen verboden stof bevatten) mogen maar in die dosis genomen worden zoals door de producent en de behandelende arts voorgeschreven. Hier vind je de lijst van alle geneesmiddelen die opgenomen zijn in het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium 2018 en zijn aanpassingen in de Folia Pharmacotherapeutica Na afloop van de consensusvergadering van mei 2017 publiceerde de jury haar rapport over 'het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de onderhoudsbehandeling van COPD en astma bij de volwassene'. We hebben samengewerkt met Test-Aankoop om de aanbevelingen in dat rapport te vertalen naar een toegankelijke brochure BRUSSEL 26/01 - Meer dan één op de vier gezinnen (28,5 procent) kampte de voorbije jaren op een bepaald moment met een tekort aan medicijnen. Zestien procent ondervond dit zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit de enquête die Test Aankoop in november vorig jaar heeft gehouden bij meer dan 2.100 Belgen. De consumentenorganisatie waarschuwt dat de problemen met de beschikbaarheid van. Met respectievelijk 75.170 en 46.780 zoekopdrachten per maand komen de pijnstillers en ontstekingsremmers op de tweede plaats in de lijst van meest opgezochte geneesmiddelen in 2017, na de psychoactieve middelen. Onder de opgezochte termen vinden we ibuprofen, paracetamol, tramadol en Dafalgan

Generische geneesmiddelen vanuit Walmart programma zijn voor 30- en 90-dag levering. Vanaf April 2011, een 30-dag levering is 4 dollar en een 90-dag levering is $10. De prescription drug lijst omvat nieuwe medicijnen; het is raadzaam regelmatig te controleren of de lijst voor updates Calcium en magnesium horen allebei bij de essentiële vitamines en mineralen en fungeren als elektrolyten in ons lichaam. Ze zijn in een onlosmakelijke wisselwerking met elkaar verbonden. Dat wil zeggen dat ze allebei nodig zijn voor de overdracht van elektrische impulsen tussen zenuw- en spiercellen. Daarnaast zorgen ze samen ook voor het evenwicht tussen de hoeveelheid vocht in en buiten de. Meer dan één op de vier gezinnen (28,5 procent) kampte de voorbije jaren op een bepaald moment met een tekort aan medicijnen. Zestien procent ondervond dit zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit de enquête die Test Aankoop in november vorig jaar heeft gehouden bij meer dan 2.100 Belgen. De

Generieke geneesmiddelen FOD Economi

Foto over Arts het schrijven voorschrift voor generische geneeskundedrugs in medisch bureau. Afbeelding bestaande uit persoon, specialist, zorg - 14190736 Lijst generische geneesmiddelen Geneesmiddelen en de invloed ervan op het rijgedrag. Je bent verantwoordelijk voor de volgende IQVIA-regio's: 911 - 612 - 613 - 621 - 623 - 631 - 632 - 661 - 662 - 663 - 664 - 671 - 672 - 681 - 682 - 830 - 850 Als. Test-Aankoop: Elk jaar lopen liefst 100.000 Belgen zorginfectie op in ziekenhuis Test-Aankoop wil dat ziekenhuizen meer informatie ter beschikking stellen over hygiëneparameters, zodat.

Test-Aankoop - InforMED - Bespaar op uw geneesmiddelenbudget

'De Europese en Belgische overheid moeten een actievere rol spelen in de ontwikkeling van geneesmiddelen', schrijven Test-Aankoop, Kom op tegen Kanker en Dokters van de Wereld Overgrote meerderheid apothekers biedt liefst geen generische geneesmiddelen aan Test-Aankoop bezoekt apotheken en meet prijsverschillen tot 76 procent Hier zou content moeten staan van bijv

Lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten - RIZI

Kalmeermiddelen - Test Aankoop

Van alle geneesmiddelen die in 1999 aan de CM-leden werden terugbetaald, was slechts 0,8% generisch. Uit een enquête blijkt dat 75% van de leden de generische geneesmiddelen niet kennen Neem je al geneesmiddelen, dan kan je op de site van Test-Aankoop de lijst raadplegen om te zien of jouw geneesmiddel er bij staat. Is het zo, dan is het aangewezen om met je arts te bespreken of die geen beter en veiliger alternatief kent

Terugbetaling gelijkgeschakeld Paul Bruyneel, hoofdapotheker in het UZA, stelt vast dat het gebruik van generische geneesmiddelen in een stroomversnelling zit : 'Er is druk van bovenuit om meer generische geneesmiddelen te gebruiken. Enkele jaren geleden probeerde de overheid dit al te stimuleren door de terugbetaling van de originele middelen gelijk te schakelen met die va Remgeld op je geneesmiddelen. Pillen, poedertjes of siropen: medicijnen zijn er in alle maten en vormen. En al krijg je meestal een groot deel terugbetaald door je ziekenfonds, er blijft gewoon een stuk over voor je eigen rekening Gezinnen kampen steeds vaker met tekort aan geneesmiddelen. Meer dan één op de vier gezinnen (28,5 procent) kampte de voorbije jaren op een bepaald moment met een tekort aan medicijnen Hooikoorts kan knap vervelend zijn en een grote impact hebben op je dagelijks functioneren en je levenskwaliteit. Indien je veel last hebt van hooikoorts, dan kan het zinvol zijn om een geneesmiddel te nemen. Er bestaan verschillende types van geneesmiddelen: pilletjes om in te nemen, producten om. Hyloris haalde in de herfst van 2018 nog 5,5 miljoen euro op, bij onder andere Christian Dumolin (Koramic Investment Group), Jos Sluys (investeringsfonds Saffelberg) en de vroegere beursmakelaar Marc Corluy. Het bedrijf werd toen op zowat 35 miljoen euro gewaardeerd. In de Tijd zegt Stijn van Rompay dat hij effectief zoekt naar extra financiering, alle pistes liggen open

Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel zonder merknaam. Wanneer het patent op een medicijn is verlopen, mogen andere fabrikanten generieke varianten van het oorspronkelijke medicijn produceren en op de markt brengen; deze generieke geneesmiddelen hebben dezelfde actieve bestanddelen en moeten aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoen Volgens volume is in België het aandeel van de generische geneesmiddelen in 2011 wel gestegen tot iets boven 40 procent. In Europa staat ons land daarmee op de op twee na laatste plaats. Enkel Griekenland en Oostenrijk doen het nog slechter. Bovendien betalen we een hogere prijs dan onze buurlanden voor dezelfde generische geneesmiddelen De generische geneesmiddelen worden in de handel gebracht als de bescherming van de geneesmiddelen van het originele merk, dat wordt verzekerd door een patent, verstreken is. Geneesheren-specialisten Personen, ingeschreven bij de Orde der geneesheren, die door het Ministerie van Volksgezondheid voor een bepaald specialisme erkend zijn

Video: Originele en generische geneesmiddelen FAG

 • MSN verwijderen uit Edge.
 • Wind app fietsen.
 • Mysteryland line up 2018.
 • Turks Engels woordenboek kopen.
 • Slapen voor nachtdienst.
 • Incline push up vs normal.
 • 5 2 dieet aangepast.
 • Omrekenen AC naar DC.
 • 3 weken minder lang zwanger.
 • Ancestry ca.
 • Ja Muziek.
 • ZF munt.
 • Regels Brotherhood.
 • Kopiëren CodyCross.
 • Fax versturen via postkantoor.
 • David Yarrow Poster.
 • Hond heeft iets in oog.
 • Barbie Samantha overleden.
 • Nikon D780 review.
 • Rituals kerstdoos.
 • Gifsumak Friesland.
 • Maine Coon cattery Breda.
 • Vakantieboerderij Groningen.
 • Schoonmaak groothandel Hilversum.
 • Waterproof mascara beste getest.
 • Makelaar Budel.
 • Pijn in been door tumor.
 • Dollarshaveclub belgium.
 • Pomsky F2 pups.
 • OSRS Reddit.
 • Popje HakenGratis Patroon.
 • Songtekst Frozen Nederlands Zomer.
 • IKEA opbergdozen keuken.
 • Comfort food pasta.
 • Joepie Breda.
 • Yoga free.
 • Communisme Rusland.
 • Zonnebloem boeket kopen.
 • JBL CINEMA SB250 Manual.
 • Niall Horan height.
 • Asimina triloba 'Davis.